transform! -verkoston vuosikirja 2020

transform! -verkoston vuosikirja 2020

Euroopan vasemmistolaisten sivistys- ja tutkimusjärjestöjen transform! -verkoston vuosikirja 2020. Kirjassa pohditaan mikä on Euroopan rooli uudessa moninapaisessa maailmanjärjestyksessä. Globaali hegemoninen järjestys järkkyy – mitä vaikutuksia tällä on? Miten tämä vaikuttaa demokratiaan ja työläisiin? Minkälaisia uusia mahdollisuuksia jatkuva digitalisaatio avaa poliittisille ja yhteiskunnallisille toimijoille? Voidaanko taiteen avulla tai historiaa tutkimalla löytää yhä vastauksia muuttuvassa maailmassa? Jotta tähän uuteen uljaaseen maailmaan on mahdollista vaikuttaa, tulee jatkuvasti käydä taistelua vasemmistolaisten emansipatoristen ideoiden puolesta. Tätä taistelua on mahdotonta käydä ilman pätevää analyysiä vallitsevasta tilanteesta. Tätä analyysiä pyrkii transform! -vuosikirja 2020 omalta osalta tarjoamaan.

Vuosikirja on kuudes julkaisu vuosittaisessa sarjassa, joka raportoi ja tutkii eurooppalaisia poliittisia ja yhteiskunnallisia tapahtumia. Demokraattinen sivistysliitto on transform! -verkoston jäsenjärjestö.

Kirja on englanninkielinen. DSL pyrkii tuottamaan suomennoksia vuosikirjan avainartikkeleista. (Suomennoksia transformin vuoden 2018 vuosikirjan artikkeleista luettavissa opintomateriaaleissa).

transform! -verkoston vuosikirja 2020

Europe in the Brave New World
Toim. Walter Beier, Eric Canepa ja Haris Golemis
Julkaisija: Merlin Press
ISNB 978-0-85036-760-7

Kirjan sisällysluettelo.

Tutustu transform! -verkostoon: https://www.transform-network.net