DSL:n liittokokous 12.9.2020.

KUTSU DSL:n LIITTOKOKOUKSEEN 2020

Demokraattinen Sivistysliitto ry:n varsinainen liittokokous pidetään lauantaina 12.9.2020 klo 14 alkaen Jyväskylässä Sepänkeskuksessa, os. Kyllikinkatu 1

Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:n mukaiset asiat sekä kokoukselle mahdollisesti tehdyt aloitteet.

Sääntöjen mukaan varsinaisen liittokokouksen tehtävänä on:

  • käsitellä kertomukset edellisten kalenterivuosien toiminnasta
  • käsitellä tilinpäätökset ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunnot edellisiltä kalenterivuosilta
  • päättää tilinpäätösten vahvistamisesta ja tili -ja vastuuvapauden myöntämisestä liittotoimikunnalle
  • päättää toimintaohjelma seuraavalle toimintakaudelle
  • päättää toiminnan taloudelliset perusteet
  • päättää jäsenmaksun suuruus
  • päättää liittotoimikunnan jäsenten lukumäärä
  • valita liittotoimikunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi sekä muut liittotoimikunnan jäsenet
  • valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
  • päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista

Esityksiä varsinaiselle liittokokoukselle saavat tehdä liittotoimikunta, jäsenet ja liiton piirijärjestöt. Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on esitettävä kirjallisesti liittotoimikunnalle vähintään kuukautta ennen kokousta.

Edustajien matkakulut korvataan matkakorvaushakemusta ja tositteita vastaan pankkitilille.

DSL:n liittotoimikunta

Ennen kokousta klo 11- 13 järjestetään samassa paikassa kehittämisseminaari. Seminaarissa tohtori Heikki Vuorinen luennoi aiheesta “Pandemioiden vaikutus yhteiskuntiin ja yhteiskuntien vaikutus pandemioihin”.