På svenska

Demokratiska bildningsförbundet (DBF) är en rikstäckande utbildningsförening för vuxenutbildning. Det är en icke-statlig organisation, grundad 1986.

Förbundets verksamhet är inriktad på vänster- och arbetarrörelsens traditioner. Huvudprinciperna är global solidaritet, social och ekonomisk rättvisa och idéerna om fred, humanism och socialism.

DBF stöder människors handlingar på det medborgerliga och kulturella området och särskilt de inom vänster- och arbetarorganisationer samt arbetskraft, fred, miljö och andra civila rörelser. DBF främjar samtida marxistiska studier och publicerar litteratur och material för studier och diskussioner.

Förbundet har projekt och arbetar med marginaliserade grupper och invandrargrupper.

DBF:s främsta partner är dess medlemsorganisationer men vi samarbetar också brett med aktörer i det civila samhället. Vi är medlem i Studiecentralerna rf, europeiska vänster- och marxistiska studie- och utbildningsnätverk transform! europe, finska arbetarrörelsens studie- och historieorganisation Arbetartradition rf och det antirasistiska nätverket Rasmus ry.

DBF:s studiecenter

Demokratiska bildningsförbundet har ett studiecenter. Centret är en rikstäckande utbildningsskola som erbjuder utbildning och möjligheter till systematiskt vuxenutbildning baserat på en princip om livslångt lärande.

Studiecentret organiserar frivillig icke-formell vuxenutbildning i form av kurser, seminarier och studiecirklar. Huvudfokus ligger på sociala studier.

* * *

DBF är intresserad av att samarbeta med liknande föreningar och organisationer som är i kontakt med kommunistiska eller vänsterpartier. Först kan vi börja med att utbyta idéer, källor och material via e-post

dsl@desili.fi

eller via brev

Demokratiska bildningsförbundet
Spannmålsvägen 4 B 3:e våningen
00700 Helsingfors