Opintokeskus

Demokraattisen sivistysliiton opintokeskus on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää opintotoimintaa itse sekä yhdessä järjestöjen kanssa. Opintokeskuksen tarkoituksena on edistää ja tukea suunnitelmallista aikuisopiskelua. Koulutuksessa painottuvat yhteiskunnalliset aineet. Hae opintotoiminnan järjestäjäksi ja tutustu palveluihimme! 

Opintokeskuksen toiminta perustuu rauhan, kansainvälisyyden, humanismin, demokratian sekä marxismin ja sosialismin aatteisiin. Tältä pohjalta tehtävänä on tukea yksilöiden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä, syventää valtiollista ja yhteiskunnallista tietoisuutta kansanvaltaisuuden edistämiseksi sekä kohottaa yleistä sivistystasoa.  

Toiminnassa keskeisellä sijalla on työväenliikkeen perinteeseen nojaavan aikuiskoulutuksen ja sivistys- ja kulttuuritoiminnan toteuttaminen sekä marxilaisen keskustelun ja tutkimuksen edistäminen. Opintokeskuksen toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä. 

Opintotoiminnan tuki

Opintokeskus tukee ihmisten kehittymistä tukemalla itse järjestettyä opintotoimintaa rahallisesti sekä tarjoamalla opintomateriaaleja. Taloudelliseen tukeen on kaksi eri mallia, opintokerhon tuki ja opintotilaisuuksien tuki. Taloudellista tukea opintokerhojen ja opintotilaisuuksiin voi hakea mikä tahansa DSL:n tavoitteiden mukaista toimintaa järjestävä yhdistys tai ryhmä.

Opintokerho eroaa opintotilaisuudesta olemalla pitkäkestoisempaa pienryhmätoimintaa, toisin kuin esimerkiksi yksittäinen keskustelutilaisuus tai kurssi. Materiaalipankista löytyy vinkkejä ja erilaisia opintomateriaaleja opiskeltavaksi sekä opintotilaisuuksissa että opintokerhoissa.

Opintotilaisuudet

Täältä löytyvät kaikki opintotilaisuuksien tukeen liittyvät lomakkeet, liitteet ja ohjeet.

Opintotilaisuus voi olla keskustelutilaisuus, kurssi, seminaari, luento tai muu koulutustilaisuus. Sen tulee olla luonteeltaan opinnollinen ja yleissivistävä. Osallistumisen avoimuus on keskeinen periaate, mutta tilaisuuden voi suunnitella myös tietylle kohderyhmälle.

Opintokerhot

Täältä löytyvät kaikki opintokerhotukeen liittyvät lomakkeet, liitteet ja ohjeet.

Opintokerho on itsenäinen ryhmä, joka suunnitelmallisesti opiskelee tai tutkii valitsemaansa opintoaihetta. Opintokerho voi olla esimerkiksi lukupiiri, järjestötoiminnan kehittämistä tai ajankohtaisia keskusteluja.

Opintoryhmä valitsee itse tietolähteensä. Se voi olla esimerkiksi kirja, lehtiartikkelit, tutkimukset, videot, ääninauhat tai nuottivihkot. Opiskelu voi perustua myös asiantuntijoiden ohjaukseen tai luentoihin.

DSL:n oma koulutustarjonta

DSL:n opintokeskus järjestää koulutusta erilaisista aiheista. Uusimmista tulevista tapahtumista tiedotetaan verkkosivuillamme ja somessa. DSL:n opintokeskukselta voi myös tilata järjestöille räätälöityjä koulutuspaketteja.

Jos järjestösi kaipaa koulutusta jostain aiheesta, voit tutustua DSL:n koulutustarjontaan täältä ja olla yhteydessä tarpeistanne.