Opintotilaisuudet

Mikä on opintotilaisuus?

Opintotilaisuus voi olla luento, keskustelutilaisuus, kurssi, seminaari tai ohjaajakoulutustilaisuus. Sen tulee olla luonteeltaan opinnollinen ja yleissivistävä. Osallistumisen avoimuus on keskeinen periaate, mutta tilaisuuden voi suunnitella myös tietylle kohderyhmälle.

DSL-tuen edellytykset

 1. Opintotilaisuus järjestetään yhteistyössä DSL:n opintokeskuksen kanssa:
 • tilaisuudesta sovitaan etukäteen (opintotilaisuuden varauslomake) opintokeskuksen kanssa, joka lähettää toimeenpanijalle (opintotilaisuuden vastaavalle) tukihakemusaineiston
 • opintotilaisuuden mainostuksessa mainitaan järjestäjänä myös
  DSL:n opintokeskus
 1. Tilaisuuden vähimmäiskesto on yksi oppitunti (45 min).
 1. Suosituksena on, että tilaisuudessa on vähintään kymmenen oppivelvollisuusiän täyttänyttä osanottajaa.
 1. Opintotilaisuuteen ei haeta muuta kautta valtionapua.

DSL-tuen määrä

Opintotilaisuuden tuen määrä on vuonna 2024 yhteiskunnallisista aiheista 25 € / oppitunti sekä muista aiheista 20 € / oppitunti, kuitenkin enintään 50 % opintotilaisuuden menoista (selvityslomakkeessa mainituista). Ryhmätyötunteja voidaan hyväksyä tuen piiriin kohtuullinen määrä.

Selvitys opintotilaisuudesta

Selvityslomake opintotilaisuudesta on lähetettävä DSL:n opintokeskukseen viimeistään kuukauden kuluttua tilaisuuden päättymisestä. Lomakkeen liitteenä tulee olla:

 • Mallikappaleet lehti-ilmoituksesta, lennäkistä, kutsukirjeestä ja opintomateriaalista.
 • Tilaisuuden ohjelma, josta ilmenee tilaisuuden päivämäärä(t), kelloajat, luennoitsijoiden/opettajien nimet ja luentojen/opetuksen aiheet, ryhmätöiden osuus, aiheet ja ryhmätöiden vetäjien nimet sekä ruokailu- ja muut tauot.
 • Osanottajien nimi- ja sähköpostiosoiteluettelo sekä opiskelijaprofiilitiedot (6 tunnin tai pidemmistä tilaisuuksista). Alle 6 tuntia kestävistä tilaisuuksista riittää nimiluettelo tai jos tilaisuudessa on runsas osanotto arvio osanottajien määrästä (naiset, miehet, muunsukupuoliset).
 • Lasku- ja kuittikopiot maksetuista kuluista: tila- ja opetusvälinevuokrat, ilmoituskulut, monistus- ja opintomateriaalikulut, luennoitsijoiden/opettajien matka- ja majoituskulut. Osallistujien matkakulut hyväksytään DSL:n opintokeskuksen omissa koulutuksissa ja jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen järjestö-, ohjaaja- ja johtamiskoulutuksissa, joissa osallistujat ovat järjestön vapaaehtoistoimijoita. Kopio laskusta ei ole kuitti maksun suorituksesta.
 • Luennoitsijoiden/opettajien palkkiolaskulomakkeet. Palkkiot jätetään pääsääntöisesti DSL:n opintokeskuksen maksettavaksi, joka huolehtii niihin liittyvistä työnantajan ennakonpidätys-, sotu- ja vakuutusmaksuvelvoitteista. Muusta menettelystä on sovittava etukäteen opintokeskuksen kanssa.

DSL-tukilaskelma ja maksatus

DSL:n opintokeskus lähettää toimeenpanijalle laskelman opintotilaisuuden tuesta ja huolehtii maksatuksesta kahden kuukauden kuluttua siitä, kun selvitys liitteineen on palautettu opintokeskukseen.