DSL:n hallinto

Demokraattisen sivistysliiton, liittotoimikunnan ja samalla opintokeskuksen johtokunnan puheenjohtajana toimii kasvatustieteen maisteri, sosiaalityöntekijä Riitta Tynjä.

DSL:n määräaikaisena pääsihteerinä ja opintojohtajana toimii Jari Karttunen.

Liittokokouksessa 2018 valitun liittotoimikunnan kokoonpano:

Liittotoimikunta

Puheenjohtaja Riitta Tynjä, yhteystiedot

  1. varapuheenjohtaja Minna Mentula
  2. varapuheenjohtaja Tarja Västilä

Liittotoimikunnan muut jäsenet: Irene Auer, Jorma Eloranta, Mervi Grönfors, Sauli Hyöppinen, Riikka Kaikkonen, Toni Kallioinen, Bahaaldin Omar, Raija Siirilä, Arto Viitaniemi ja Kalevi Wahrman.

Liittotoimikunta toimii myös opintokeskuksen johtokuntana ja käsittelee sille kuuluvat asiat.

Työvaliokunta

Työvaliokunta käsittelee tarvittaessa liittotoimikunnan kokousten välisinä aikoina käytännön toimintaan liittyviä asioita ja valmistelee liittotoimikunnan niin päättäessä liittotoimikunnan kokouksia. Työvaliokunnan muodostavat liittotoimikunnan puheenjohtajat ja pääsihteeri/opintojohtaja.