Linkkejä

opiskelijoille

Opintokeskukset ry, Studiecentralerna rf on opintokeskusten keskusjärjestö, jonka jäseninä on yhdeksän opintokeskusta. Järjestö toimii opintokeskusten edunvalvojana, toiminnan kehittämisen tukena ja opintokeskusten yhteistyön kehittäjänä.


transform
Eurooppalainen marxilaisen ja kriittisen yhteiskuntatutkimuksen verkosto Transform! yhdistää erilaisia yhteisöjä ja järjestöjä ja tekee läheistä yhteistyötä Euroopan vasemmiston kanssa.Työväenperinne – Arbetartradition ry:n tarkoituksena on työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen sekä siitä tiedottaminen. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää vuonna 1987 perustettua tieteellistä erikoiskirjastoa – Työväenliikkeen kirjastoa.


Karl Marx -seuran tarkoituksena on edistää Karl Marxin tieteellisen ja filosofisen perinnön tutkimista, kehittelyä ja siitä käytävää kriittistä keskustelua. Seura haluaa yhdistää kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita dialektisen ajattelutradition ongelmista sekä vaihtoehtoisista yhteiskunta- ja taloustieteellisistä teorioista.


Marxilaisen yhteiskuntatieteen seura ry (MYTS) on marxilaisen yhteiskunta-analyysin edistämiseen keskittynyt yhdistys. Seuraa toimii pääsääntöisesti Tampereella, mutta on aktiivisesti yhteydessä kansainvälisiin toimijoihin osallistumalla esimerkiksi käännös- ja tutkimusprojekteihin. Tämän lisäksi Myts järjestää jäseniltoja, keskustelutilaisuuksia ja seminaareja sekä ottaa osaa kansainvälisiin konferensseihin.