Opintokerhot

Mikä on opintokerho?

Opintokerho on itsenäinen ryhmä, joka suunnitelmallisesti opiskelee ja/tai tutkii valitsemaansa opintoaihetta. Opintoryhmä valitsee itse tietolähteensä. Se voi olla esimerkiksi kirja, lehtiartikkelit, tutkimukset, ääninauhat tai nuottivihkot. Opiskelu voi perustua myös asiantuntijoiden ohjaukseen tai luentoihin. Opintoryhmä voi olla myös tutkiva, tuottava tai luova, jolloin se työskentelyn kuluessa itse tuottaa kirjallista aineistoa tai muun tuotoksen.

Kerhotoiminnan aloittaminen

Ensimmäisessä opintoryhmän tapaamisessa valitaan kerholle ohjaaja ja tilintarkastaja sekä päätetään opiskeluaiheesta, työmuodosta ja tietolähteistä. Jos kerho toimii jonkin yhdistyksen yhteydessä, voi kerhon menot sisältyä tämän kirjanpitoon.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen rekisteröidytään DSL:n opintokeskukseen ja lähetetään sille kerhon alkamisilmoitus. Kerhotoiminnan aikana täytetään kunkin opintotilaisuuden yhteydessä läsnäololista paikalla olevista jäsenistä.

Opintokerho voi hakea taloudellista tukea, kun sen edellytykset ovat täyttyneet.

Kerhotuen edellytykset

  1. Opintokerho on rekisteröitynyt DSL:n opintokeskukseen ja toimittanut sille kerhon alkamisilmoituksen ja opintosuunnitelman.
  2. Kerhossa on vähintään 4 viisitoista vuotta täyttänyttä jäsentä. Vain kahdessa opintotilaisuudessa viidestä voi osallistujien määrä laskea alle neljän. Ryhmäoppimisen kannalta 4-8 jäsentä on suositeltava ryhmän koko.
  3. Kerho työskentelee vähintään 5 kertaa, joiden aikana opiskellaan 10 ja enintään 100 oppituntia (á 45 min). Kerhon kokoontumiset tulee järjestää erillisinä päivinä.
  4. Kerhon opiskelukausi kestää vähintään 2 ja enintään 12 kuukautta.
  5. Opintokerholle ei haeta muuta kautta valtionapua.

Kerhotuen määrä

Kerhotuki on vuonna 2024 yhteiskunnallisista aiheista 12 € / oppitunti sekä muista aiheista 6 € / oppitunti, kuitenkin enintään 60 % kerhon toiminnasta aiheutuneita menoja vastaava summa. Menojen tulee olla kerhon toiminnalle tarpeellisia ja kohtuullisia. Kerhotuessa painottuu yhteiskunnallisten aineiden ala.

Kerhotuen hakeminen

Kerhotukea haetaan opintokerhon DSL-tukihakemuksella, joka täytetään kuukauden kuluessa viimeisestä opintotapahtumasta. Tukihakemukseen liitetään opintokerhon läsnäololista ja kerhon päiväkirja. Päiväkirjaan kirjoitetaan tapaamiskertojen opiskeluaiheet. Kerhon ohjaaja ja toinen jäsen (tositetarkastaja) vahvistavat toiminnan ja talouden oikeiksi.

Kuitteja ei lähetetä opintokeskukseen, vaan DSL voi pyytää pistokokeena kuitteja kerholta. Kuitenkin kuitit on säilytettävä kirjanpitolain mukaisesti vähintään 6 vuotta.

Jos opintoryhmä on itse valmistanut tuotoksen, lähetetään siitä mallikappale tai selvitys hakemuksen liitteenä opintokeskukseen. Jos opintoryhmä jatkaa toimintaansa, ei uutta alkamisilmoitusta tarvitse täyttää vaan ilmoittaa siitä hakemuslomakkeessa ja toimittaa uuden opintosuunnitelman. Saatuaan tukihakemuksen opintokeskus lähettää kerholle uudet hakemuslomakkeet.

Kerhotuen maksatus

Opintokeskus maksaa kerhotuen opintokerhon ilmoittamalle pankkitilille kahden kuukauden kuluttua siitä, kun hakemuslomake liitteineen on palautettu opintokeskukseen.