transform! europen vuosikirja 2023

transform! europen, eurooppalaisten sivistys- ja tutkimusjärjestöjen vasemmistolaisen verkoston, vuosikirjassa 2023 pohditaan nykyisten kansallisvaltioiden luokkaluonnetta, niiden pyrkimyksiä valtiosta vapaisiin pääomiin ja vasemmiston strategioita asian muuttamiseksi. Vaikka uusliberalismi on kaventanut valtion tehtävää yleisen hyvinvoinnin takaajana, se on vahvistanut rooliaan globaalin kaupallistumisen ja Lue lisää …

transform! europen vuosikirja 2022

Eurooppalaisten sivistys- ja tutkimusjärjestöjen vasemmistolaisen transform! europe -verkoston vuosikirja 2022 “Left Strategies in the Covid Pandemic and Its Aftermath“ tarkastelee, kuinka COVID 19 -pandemia on haastanut vasemmiston politiikan ja kysyy, miltä voisi näyttää vasemmiston pandemiatutkimuksen, ennaltaehkäisyn ja hoidon vaatimusten ohjelma. Lue lisää …

Imperialistiset sodat pysäyttämään tarvitaan vahvaa vasemmistoa – Euroopan vasemmiston ja transform! europen kesäyliopisto 8.-12.6.

Euroopan vasemmiston ja transform! europe -verkoston kesäyliopisto pidetään tänä vuonna Aveirossa, Portugalissa 8.-12.6. Kesäyliopiston teemana on vahva vasemmisto imperialistisia sotia vastaan ja neljän päivän ajan käydään keskusteluja, löydetään ratkaisuja ja pohditaan toimintaa tällä teemalla ja muilla ajankohtaisilla ja kiinnostavilla aiheilla. Lue lisää …

transform! europe -verkoston vuosikirja 2021

Euroopan vasemmistolaisten sivistys- ja tutkimusjärjestöjen transform! europe -verkoston vuosikirja 2021. Kirjassa käsitellään kapitalismin vaikutusta maailman ekosysteemiin globaalin ilmaston lämpenemisen ja käynnissä olevan pandemian kautta sekä samanaikaisesti talouskriisin vaikutuksia logistiikkaan ja rajoihin, työn rakenteeseen, terveydenhuoltojärjestelmiin, eurooppalaiseen integraatioon, geopoliittisiin voimasuhteisiin, sukupuolten välisiin Lue lisää …

transform! -verkoston vuosikirja 2019

Euroopan vasemmistolaisten sivistys- ja tutkimusjärjestöjen transform! -verkoston vuosikirja 2019 on julkaistu. Vuosikirjassa pohditaan muun muassa miten työläisten järjestäytyminen on mahdollista työelämän pirstaloitumisen aikakaudella, kuinka vasemmiston tulisi asemoida itsensä suhteessa Eurooppaan, ja minkälaisia haasteita nykyiset kehityssuunnat luovat vasemmistolaiselle strategialle.

transform! europen katsaus ajankohtaisiin feministisiin kamppailuihin

Naisten aseman historiasta tiedämme, että sosiaaliset muutokset vaikuttavat ensiksi yhteiskunnan heikoimpiin. Nykyinen ”luokkasota ylhäältä päin” seuraa tätä samaa, monotonista käsikirjoitusta: vanhukset, sairaat, maahanmuuttajat, köyhät ja kouluttamattomat – joiden joukossa on monia naisia taloudellisen ja seksuaalisen riiston seurauksena – ovat leikkauspolitiikan ensimmäisiä uhreja. He ovat ensimmäisiä, joiden sosiaaliset verkostot alkavat purkaantua. Monissa maissa ympäri maailmaa naiset nousevat vastarintaan ja vaativat itselleen sen, mitä patriarkaalinen, kapitalistinen yhteiskunta heiltä kieltää. Lakkojen, mielenosoitusten ja muun vastarinnan keinoin he keräävät huomiota vaatimuksilleen.