Kaatakaamme kapitalismi

DSL:n tuorein kirjajulkaisu on 28.5. julkaistava artikkelikokoelma Kaatakaamme kapitalismi. Kirjan ovat toimittaneet Miika Salo sekä DSL:n pääsihteeri Jari Karttunen.

Kirjan artikkelit kumpuavat siitä tosiseikasta, että elämme elämäämme kapitalismin kahleissa. Nykyistä maailmaamme hallitseva yhteiskuntajärjestelmä perustuu sille, että monet tekevät työtä, jotta harvat voivat elää yltäkylläisyydessä. Se perustuu jatkuvalle kasvulle, joka on johtanut lakkaamatta voimistuvaan ympäristökriisiin. Se perustuu riistoon ja eriarvoisuuteen.

Teoksen tarkoituksena on tarjota avaimia hallitsevan yhteiskuntajärjestelmän kahleisiin. Tässä tarkoituksessaan kirja yhdistää ajankohtaisen akateemisen tutkimuksen tuloksia pohdintoihin siitä, miten teoria ja toiminta voivat yhdistyä käytännön työssä. Kirjan artikkelit käsittelevät strategisia utopioita, modernin imperialismin rakenteita, vallitsevia hegemonioita ja kapitalismin ympäristösuhdetta.

Kirjan toimittajien lisäksi artikkeleita kirjaan ovat kirjoittaneet mm. Tiina Sandberg, Heikki Ketoharju, Keijo Lakkala ja Camilla Kantola.

Teos jakautuu strategista ajattelua ja poliittista toimintaympäristöä käsitteleviin osiin. Se sopii kokonaan tai osittain opintomateriaaliksi erimuotoiseen opintotoimintaan.

Kirjaa on saatavilla DSL:n toimistolta hintaan 15€ (+ postikulut).

Tilaukset:

Demokraattinen Sivistysliitto r.y.
Viljatie 4 B, 3. krs.
00700 HELSINKI

dsl[at]desili.fi

Sisällysluettelo:

Johdanto: Strateginen toiminta (Miika Salo)

I Strateginen ajattelu

Strateginen utopia (Keijo Lakkala)
Foucault’n strategiakäsitteen hyödyntäminen (Camilla Kantola)
Gramsci ja vasemmisto hegemonian puristuksessa (Miika Salo)
Vaalien hyödyt ja mahdollisuudet (Tiina Sandberg)
Imperialismi ja alikehitys (Jari Karttunen)

II Poliittinen toimintaympäristö

Ajatuksia hallitusohjelmasta (Heikki Ketoharju)
Euroopan unioni – historia, tragedia ja farssi (Marisa Matias & José Gusmão)
Euroopan murroslinjat ja tulevaisuus (Gregor Gysi)
Imperialismin viimeinen vaihe (Jari Karttunen)
Ympäristöliikkeen kipupisteitä

III Strategisia kysymyksiä

Mitkä ovat päämäärät? (Miika Salo)