Karl Marx filosofina – uudistettu painos

Marx filosofina

Jukka Heiskasen katsaus Karl Marxin filosofiaan on tarkistettu ja laajennettu versio hänen 2015 ilmestyneestä tietokirjastaan. Uudessa laitoksessa pyritään huomioimaan Marx-tulkinnoissa viime vuosina tapahtuneet muutokset, kuten myös se, ettei kaikki ole muuttunut.

Tarkastelussa ovat Marxin käsitykset muun muassa historian kulusta, nykyään ekologisiksi tai ympäristöfilosofisiksi kutsutuista kysymyksistä, vieraantumisesta, tavarafetisismistä, valtion ja vapauden luonteesta, demokratiasta ja diktatuurista, dialektiikasta ja poliittisen taloustieteen metodista.

Myös tähän asti niukasti keskusteltu Marxin panos tekniikan filosofiaan otetaan laajasti esiin. Marxin ideat tekniikasta ihmisen ja luonnon yhdistäjänä sekä tuotantovälineiden saattamisesta yksilöiden hallintaan ovat antoisia myös digitaalisen ajan arvioinnissa.

Kirja soveltuu erinomaisesti oppikirjaksi tai opintoaineistoksi erimuotoiseen opintotoimintaan.

Julkaisija: Demokraattinen sivistysliitto yhteistyössä Karl Marx –seuran ja Kustannusyhtiö TA-tiedon kanssa.
ISBN 979-952-68705-4-0, ISSN 1236-6994-58
328 sivua.

Kirjan hinta 25 € / kpl + lähetyskulut.

Tilaukset:

Demokraattinen sivistysliitto
Viljatie 4 B 13, 00700 HELSINKI
puh. 09 – 7743 8130
sähköposti: dsl(a)desili.fi

Kirja-arvosteluja:
Tiedonantaja-lehti.


Sisällysluettelo

Saatteeksi uuteen editioon
Vuoden 2015 edition alkusanat
Johdanto

1. Materialistinen historiankäsitys

Mitä materialistinen historiankäsitys tarkoittaa?
Nuori Marx: idealistisesta teleologiasta työn roolin keksimiseen
Marxin keskituotanto: näkemys monipuolistuu
Myöhempi Marx: historiankäsityksen ja kapitalismiteorian sisäinen yhteys
Determinismin ongelma

2. Vieraantuminen ja fetisismit

Vieraantumisen käsitteen historiaa
Nuoren Marxin vieraantumisteoria
Vieraantuminen myöhemmällä Marxilla
Tavara- ja muut fetisismit
Vieraantumisen ydin

3. Tekniikan filosofia

Tekniikan luonne
Tekniikan rooli historiassa
Koneen luonne ja sosialistisen koneen ongelma
Edistyksellisen tekniikan tendenssit ja tulevaisuus

4. Valtiofilosofia

Mihin perinteeseen Marxin valtioajattelu kuuluu?
Marxin ensimmäiset etsinnät
Hegelin Oikeusfilosofian luonne
Marx Hegelin Oikeusfilosofiasta
Myöhempi Marx: valtio ja sen katoaminen
Demokratia ja diktatuuri
Mitä vapaus on?

5. Marxin metodologia

Metodien merkitys Marxille
Historiallinen metodi, empiirinen tutkimus ja positivismi
Dialektisen filosofian kategoriat ja periaatteet
Dialektiikka ja ristiriidat
Onko dialektiikalla merkitystä?
Abstraktisesta konkreettiseen kohoaminen poliittisen taloustieteen metodina