Ilmoittaudu Avaimia marxilaisuuden opiskeluun -verkkokurssille

DSL:n opintokeskus järjestää verkkokurssin marxilaisuuden perusteista. Avaimia marxilaisuuden opiskeluun -kurssilla saadaan kevyt kosketus marxilaisuuden perusteisiin sekä herätellään yhteiskunnallista ajattelua teoriaa ja käytäntöä yhdistämällä.

Kurssi perustuu vertaisoppimiseen ja se toteutetaan Eliademy-palvelussa. Kurssin ohjaaja ei tule antamaan valmiita vastauksia vaan tietoa ja ymmärrystä rakennetaan yhteistyössä kurssilaisten kanssa.

Avaimia marxilaisuuden opiskeluun -verkkokurssi pohjautuu aiemmin julkaistuun saman nimiseen opintomateriaaliin, joka löytyy kokonaisuudessaan Demokraattisen sivistysliiton kotisivuilta. Materiaali on myös kuunneltavissa verkkoympäristössä. Materiaalin lisäksi kurssilla on verkkokeskusteluja.

Ilmoittautuminen on päättynyt. Kurssi järjestetään seuraavan aikataulun mukaisesti:

Aikataulu ja sisällöt

Kurssi kestää kuusi viikkoa 12.3.–22.4.2018.

Joka viikolla on oma teemansa, joka on yksi luku opintomateriaalista:

  1. Marxilainen yhteiskuntateoria
  2. Marxilainen talousteoria
  3. Imperialistisen vaiheen kapitalismi
  4. Työväenliikkeen ja SKP:n historia
  5. Sosialismin rakentaminen
  6. Mitä on dialektiikka?

Oppijan on hyvä varata kurssin suorittamiseen aikaa noin tunti viikossa. Ajankohdan voi jokainen valita itse ja vähempikin riittää.