Avaimia marxilaisuuden opiskeluun

Tämä vihkonen tarjoaa nimensä mukaisesti avaimia ja työkaluja marxilaisuuden perusteiden opiskelua varten. Vihko on Demokraattisen sivistysliiton tuottama ja sen on laatinut toimittaja Marko Korvela.

Vaikka marxilaisuuden perusteista on vuosien varrella julkaistu kirja jos toinenkin, oli ajan tasalle saatetun opintoaineiston tekemiselle tarvetta. Vihko on tarkoitettu käytettäväksi opintopiireissä, eikä sen lukijalta edellytetä akateemisia opintoja tai aikaisempaa marxilaisuuden tuntemista.

Vihkosessa käydään läpi marxilaisuuden keskeisiä käsitteitä ja teorioita sekä perehdytään muun muassa työväenliikkeen historiaan ja Euroopan unioniin. Omat lukunsa saavat niin sosialismin teoria kuin dialektiikka, marxilaisuuden piirissä pitkälle kehitelty analyysimenetelmä.

Opintoaineiston tehtävä on paitsi selventää marxilaisuuden eri piirteitä, myös rohkaista kriittistä keskustelua ja omatoimista pohdintaa. Vihkonen on suunniteltu siten, että sen sisällön voi käydä läpi kuudessa opintokerrassa, enemmänkin aikaa voi tietysti käyttää.

Vihkosesta löytyy luettelo aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, jonka avulla jo opittua tietoa voi laajentaa ja syventää sekä marxismin klassikoiden että ajankohtaisen tutkimuksen kautta. Kirjallisuusluetteloon on valittu suomenkielisiä kirjoja, jotka ovat yleisesti saatavilla kirjastoista tai piiritoimistoista.

Vihkon sisällön ja muodon on tarkoitus elää käytön mukana. Aineistoa muokataan ja kehitetään jatkuvasti. Kaikki kommentit, huomiot ja kritiikki ovat tervetulleita.

Tämä vihkonen on toinen, muokattu versio 2013.