Historiallisen materialismin käsittelyä 12.4.

Hyvät toverit, “marxilainen pyhäkoulu” jatkuu ensi sunnuntaina 12.4.-15 klo 17.00 Marxilainen “Pyhäkoulu” kokoontuu jälleen kevätkaudella ensi sunnuntaina 12.4. 2015 Helsingissä, Hermannin kerholla os. Hämeentie 67 klo 17.00. Paikalle pääsee kaikilla Hämeentietä ajavilla busseilla ja raitiovaunuilla (6 ja 8). Jäädään pois Lue lisää …

Avaimia marxilaisuuden opiskeluun

Tämä vihkonen tarjoaa nimensä mukaisesti avaimia ja työkaluja marxilaisuuden perusteiden opiskelua varten. Vihko on Demokraattisen sivistysliiton tuottama ja sen on laatinut toimittaja Marko Korvela. Vaikka marxilaisuuden perusteista on vuosien varrella julkaistu kirja jos toinenkin, oli ajan tasalle saatetun opintoaineiston tekemiselle Lue lisää …

Marxilainen maailmankatsomus 3.2 – 19.5.

Työväenluokan pääoman vastainen luokkataistelu perustuu yhtenäiseen tieteelliseen maailmankatsomukseen ja ideologiaan. Se antaa työllemme pitkän aikavälin suunnan ju oikean arvomaailman sekä auttaa meitä jäsentelemään oikein aikamme kaikkia kysymyksiä. Tässä mielessä olemme tutkineet Marxilaista maailmankatsomusta: taloustiedettä sekä dialektisen- ja historiallisen materialismin filosofiaa Lue lisää …