Historiallisen materialismin käsittelyä 12.4.

Hyvät toverit, “marxilainen pyhäkoulu” jatkuu ensi sunnuntaina 12.4.-15 klo 17.00

Marxilainen “Pyhäkoulu” kokoontuu jälleen kevätkaudella ensi sunnuntaina 12.4. 2015 Helsingissä, Hermannin kerholla os. Hämeentie 67 klo 17.00. Paikalle pääsee kaikilla Hämeentietä ajavilla busseilla ja raitiovaunuilla (6 ja 8). Jäädään pois Vellamonkadun kulmassa Hauhonpuiston t. Ristikkotien pysäkeillä.

Olemme nyt päässeet dialektisen ja historiallisen materialismin opinto- ja tutkimusaineiston kehittelyssä niin pitkälle, että sen ensimmäinen versio (dialektinen materialismi) on koostettu yhdeksi aineistoksi. Se on PDF-versiona jaettu laajalle joukolle luettavaksi ja arvioitavaksi. Lukekaa se mahdollisimman nopeasti ja tarkkaan sekä esittäkää siitä arvionne ja kommenttinne.

Nyt ensi sunnuntaina 12.4. jatkamme historiallisen materialismin käsittelyä. Käsittelemme marxilaisen maailmankatsomuksen erilaisia variaatioita ja muunnoksia sekä niitä yhteiskunnallisia syitä, jotka johtavat tällaisten katsomusten syntymiseen. Ensi sunnuntain opintoillassa Juha Kieksi käyttää alustavan puheenvuoron Maon ajattelusta.

Tämän jälkeen keväällä jatkamme historiallisen materialismin opiskelua seuraavasti 24.5.2015 ja 7.6.2015.

Tämän “marxilaisen pyhäkoulun” yksi tarkoitus on opiskella marxilaista maailmankatsomusta kyetäksemme arvioimaan nykyistä yhteiskuntaa tieteellisesti oikein ja tekemään sen perusteella johtopäätöksiä nykyisestä toiminnastamme ja suunnittelemaan sen pohjalta tulevaa toimintaa.

Katsomme, että kapitalisminvastaisen luokkataistelun yksi tärkeimpiä kysymyksiä on omaksua marxilaisen tieteellinen yhteiskuntakäsitys. Ainoastaan sen kautta voimme arvioida tieteellisesti tämänpäiväisiä ja tulevia yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Tervetuloa paikalle keskustelemaan

Järjestävät Kommunistien Liitto ja DSL:n opintokeskus.