Ihminen ja luonnon monimuotoisuus 14.9.

Luonnon monimuotoisuusLauantaina 14.9.2013 järjestetään Loimaalla Ihminen ja luonnon monimuotoisuus -tapahtuma, joka on kaikille avoin tilaisuus.

Suomessa on arvioitu olevan yli 45 000 eliölajia, josta yli 20 000 ovat hyönteisiä. Mukaan mahtuu sekä harvinaisia ja myös nopeasti alaa valtaavia lajeja kuten jättiputki ja lupiini. Noin 45 % lajeista on arvioitu ja luokiteltu uhanalaisuuden mukaan. Joka neljäs arvioiduista lajeista on jollakin tavalla vaarantunut tai uhanalainen. Suurin osa uhanalaisista lajeista kuitenkin ovat aikaisemmin ihmisten toiminnan takia olleet tavallisia ja kun maankäyttö on muuttunut ovat myös näiden lajien mahdollisuudet selviytyä kaventuneet.

Monimuotoisuustapahtumassa tutustutaan lajistoon ja keskustellaan ihmisen vaikutuksesta Suomen luontoon. Asiantuntijoina ovat Luonnontieteellisen museon intendentti Larry Huldén ja Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitoksen dosentti Lena Huldén.

Luonnon monimuotoisuustapahtuman kokoontumispaikka on klo 12.00 Ferrariankosken alapuolella Loimaalla. Käynti Juvantieltä, talo nro 197 jälkeen käännytään jyrkästi oikealle. Sieltä siirrymme klo 12.45 Loimaan Tornikahvilaan (Satakunnantie 114) jossa tilaisuus jatkuu klo 13.00 sisätiloissa alustuksen ja aiheesta keskustelun merkeissä.

Tilaisuuden järjestävät SKP:n Loimaan seutukunnan osasto ja Demokraattinen Sivistysliitto.

Ohjelma

12.00 kokoontuminen Ferrariankosken alapuolella.

12.00-12.45 Maiseman lajirikkaus (ulkona) Larry Huldén

12.45-13.00 siirtyminen Torni-kahvilaan, Markku Hongisto toimii puheenjohtajana

13.00-13.30 Ihminen ja muutokset Suomen luonnossa, Lena Huldén

13.30-14.00 Kysymyksiä alustuksesta ja Suomen hyönteisfaunasta, Larry ja Lena Huldén