transform! europen vuosikirja 2022

transform! europe -verkoston vuosikirja 2022

Eurooppalaisten sivistys- ja tutkimusjärjestöjen vasemmistolaisen transform! europe -verkoston vuosikirja 2022 “Left Strategies in the Covid Pandemic and Its Aftermath tarkastelee, kuinka COVID 19 -pandemia on haastanut vasemmiston politiikan ja kysyy, miltä voisi näyttää vasemmiston pandemiatutkimuksen, ennaltaehkäisyn ja hoidon vaatimusten ohjelma.

Viimeisten 30 vuoden aikana on tapahtunut suuria muutoksia: itäblokin romahtaminen, voitollinen uusliberalismi, Kiinan nousu taloudelliseksi voimaksi… transform! europen vuosikirja 2022 kysyy, mitkä ovat geopoliittiset muutokset Ukrainan sodan takana. Lisäksi, mitkä ovat uudet vaatimukset julkiselle puuttumiselle talouteen. Sosialidemokratian ilmeneminen Yhdysvalloissa ja mitkä ovat rakenteelliset vaikeudet vasemmistopolitiikalle EU:ssa. Tämän vuoden transform! europen vuosikirja käsittelee seuraavia teemoja:

  • Covid 19 -pandemia ja vasemmisto
  • Sota ja rauha muuttuvassa maailmanjärjestelmässä
  • Marxilais-kristillinen vuoropuhelu
  • Demokraattinen Eurooppa?
  • Sosialidemokratia, radikaali vasemmisto sosioekologisen kriisin edessä
  • Ekososialismi/ekofeminismi

Left Strategies in the Covid Pandemic and Its Aftermath – transform! europen vuosikirja 2022
Toim.: Walter Baier, Eric Canepa ja Haris Golemis
Merlin Press
ISBN 978-0-85036-782-9