Marx-opiston kesätapaaminen 9.–11.8.2019

Marx-opiston logo.

Hae Marx-opistoon tästä. Takaraja hakemuksille on 25. kesäkuuta.

Marx-opisto on Demokraattisen sivistysliiton opintokeskuksen viikonloppukurssi, jolla opiskellaan marxilaista teoriaa ja käytännön toimintaa. Kurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa, talvella ja kesällä. Kurssille ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat opiskella taitoja toimia luokkatietoisessa työväenliikkeessä.

Tämänkertaisessa tapaamisessa keskitytään vallitsevaan ympäristökriisiin. Ympäristö- ja varsinkin ilmastotietoisuus, on ollut kasvussa, mutta toistaiseksi ympäristökriisin analysoinnissa ei ole riittävissä määrin otettu huomioon kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän luonnetta. Ympäristökriisin voidaan pitkälti katsoa olevan tulosta kapitalistisesta tuotantojärjestelmästä. Siksipä marxilainen lähestymistapa tarjoaa parhaat keinot ympäristökriisin tulkitsemiseen ja ratkaisemiseen.

Viikonlopun aikana aihepiiriin pureudutaan ennakkomateriaalin, asiantuntija-alustusten ja ryhmätöiden avulla.

Asiantuntijavieraat

Energia- ja ympäristökysymyksiin perehtynyt tutkija Janne M. Korhonen käsittelee alustuksessaan kapitalismin ja ympäristökriisin välistä suhdetta. Tampereen yliopistolla väitöskirjaa valmisteleva Miika Salo analysoi kuinka kapitalistinen hegemonia asettaa esteitä ympäristökriisin ratkaisemiselle. SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg pureutuu käytännön kamppailuun tämän hegemonian haastamiseksi sekä esittelee sosialistista ympäristöperspektiiviä.

Kapitalistisen hegemonian ehdottamat ratkaisut ympäristökriisiin ovat osaltaan olleet luomassa uusia sorron rakenteita. Kehitysapua ja uuskolonialismia väitöskirjassaan tutkiva Jari Karttunen esittelee “vihreän imperialismin” piileviä uhkia. Karttunen toimii tällä hetkellä myös DSL:n pääsihteerinä. Helsingin yliopistossa sukupuolitutkimusta opiskeleva Anna-Mili Tölkkö esittelee social reproduction -teoriaa, joka marxilaisen teorian pohjalta analysoi muitakin kuin luokkasuhteisiin (kuten sukupuoleen, ihonväriin tai kyvykkyyteen) perustuvia sorron suhteita.

Käytännön järjestelyt

Marx-opiston kesätapaaminen pidetään Hämeenlinnan Hauholla. Kurssin osallistumismaksu on 80 euroa (sis. ohjelma, ruokailu ja majoitus). Maahanmuuttajat, työttömät, eläkeläiset sekä muut opintoseteleihin oikeutetut voivat kuitata osallistumismaksun opintosetelillä ilmoittautumisen yhteydessä.

DSL:n opintokeskus korvaa osallistujien matkakulut halvimman julkisen kulkuneuvon hinnan mukaisesti. Kurssin ohjelman ajan on mahdollisuus lastenhoitoon. Lasten majoitus ja ruoat ovat osallistujille maksuttomia.

Huom! Jos kurssille on enemmän kiinnostuneita kuin kyetään ottamaan, painotetaan valinnassa kommunistisessa liikkeessä toimimista siten, että vasta mukaan tulleet toverit ovat etusijalla. Myös sukupuoli huomioidaan valinnoissa niin, ettei yhtä sukupuolta ole 60 prosenttia enempää osallistujista.