DSL:n terveiset Sivistysviikolla

Kuvituskuvassa värikkäässä kesäpuistomaisemassa ulkona puupöydällä kirjoja ja kirjapinon päällä megafoni, kuvituskuvan päällä DSL:n logo ja teksti "Rakentavan kapinoivaa Sivistysviikkoa!".

Tämä viikko on omistettu sivistykselle! Sivistysviikko 6.-12.5. on osa opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämää valtakunnallista Sivistyksen teemavuotta 2024.

Tämän viikon aikana on hyvä juhlistaa oppimista, tiedon jakamista ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä keskustella sivistyksen tilasta ja sen vahvistamisen tarpeesta ja toimenpiteistä. Vallitseva poliittinen ja militarisoituva ilmapiiri ja osaamiseenkin negatiivisesti vaikuttava leikkauspolitiikka lisäävät haasteita ja kansalaisyhteiskunnan työsarkaa.

Haluamme nostaa esiin meillä DSL:ssä tärkeitä näkökulmia oppimiseen ja sivistykseen:

Marxilainen sivistys: Marxilainen sivistys pyrkii haastamaan yhteiskuntaa, taloutta ja asenteita kriittisesti sekä edistämään sortavien valtarakenteiden purkamista ja yhdenvertaisuuden ja ihmisyyden täyden potentiaalin saavuttamista. Se kannustaa syvälliseen ajatteluun ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Demokraattinen oppiminen: Jokaisella on oikeus oppia ja kehittyä, ja tämän oikeuden toteutumisen eteen on työskenneltävä. Demokraattinen oppiminen korostaa osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa oppimisprosessissa.

Elinikäinen oppiminen: Oppiminen ei lopu koskaan. Elämä on jatkuvaa oppimista eri elämänvaiheissa. Kannustamme kaikkia jatkamaan oppimista ja kehittymistä läpi elämän. Tässä vapaa sivistystyö ja opintokeskukset ovat valtava voimavara.

Mediakriittisyys: Tietoähkyyn, disinformaatioon ja yksipuolisiin näkökulmiin vastataan kriittisellä ajattelulla. Mediakriittisyys on taito arvioida ja ymmärtää median ja sisällöntuottajien tekevää sisältöä kriittisesti ja vastuullisesti sekä havaita kokonaisuuksia ja konteksteja.

Rakentavan kapinoivaa sivistysviikkoa!