Ympäristö vaatii rauhaa – No Survival Without Peace 19.-20.11.

Bannerissa graafisten elementtien lisäksi teksti: 'Tampereen Werstaalla ja Zoomissa nähdään 19.-.20.11.2022.' ja nettisivuosoite 'ymparistovaatiirauhaa.fi'..

In English below!

Aika: lauantai ja sunnuntai 19.-20.11. klo 12-18
Paikka/alusta: Työväenmuseo Werstaan auditorio (Väinö Linnan aukio 8), Tampere & Zoom (linkki: https://us06web.zoom.us/j/82259395188)

Ajankohtainen ohjelma- ja puhujatilanne näkyy täällä!

Mikä on Ympäristö vaatii rauhaa -hanke? Aloitteenamme on koota nykyistä paremmin yhteen rauhan ja ympäristön puolesta toimivia järjestöjä ja aktivisteja Suomessa ja kansainvälisesti. Rauhanliikkeen ja ympäristöliikkeen tiiviimmän yhteistyön tarve on tullut esiin muun muassa aktivistien keskinäisissä keskusteluissa sekä tarkastaeltaessa Suomea ja koko maailmaa lähestyviä uhkia. Aloitteen ensimmäisenä isona tapahtumana pidetään viikonloppu Työväenmuseo Werstaan auditoriossa ja etänä Zoomissa 19.-20. marraskuuta 2022! Koollekutsujina toimivat SKP:n ympäristö- ja rauhanryhmät, Demokraattinen sivistysliitto ja Euroopan vasemmisto.

Molempien päivien aikataulu on ohjelmassa klo 12-18. Viikonlopun aikana kuullaan puheenvuoroja suomeksi ja englanniksi. Tapahtumassa on Zoom-simultaanitulkkaus suomi-englanti-suomi. Jos osallistut paikan päällä Tampereella ja tarvitset tulkkausta, ota mukaasi jokin tekninen laite (älypuhelin, tabletti tai tietokone) sekä omat kuulokkeet, jolloin pääset liittymään Zoomiin ja seuraamaan tulkkausta kuulokkeiden kautta.

Tapahtuman kahvi- ja ruokatauoilla on mahdollisuus käydä ostamassa kahvia ja ruokailemassa omakustanteisesti. Werstaan alueella ja läheisyydessä hyviä vaihtoehtoja kahvi- ja ruokapaikoiksi. Seuraa viestintää Ympäristö vaatii rauhaa -nettisivuilla sekä somessa Instagramissa ja Facebookissa, jossa kerromme vaihtoehdoista tarkemmin.

Yhteistä joukkoliikkeiden agendaa ja vahvempaa vaikuttamista

Sota on aina rikos paitsi ihmisyyttä, myös ympäristöä vastaan ja aiheuttaa luonnontuhoa. Osapuolilla ei ole varaa polttaa siltoja, sillä rauhan aikaansaaminen vaatii sopimista ja diplomatiaa. Samalla tarvittavien ympäristökriisiä torjuvien toimien toteuttamista varten tarvitaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä, joten huonoille yhteistyösuhteille ei ole aikaa.

Ydinaseet aiheuttavat jatkuvan uhan elämällä ja maailmalle. Kasvava asevarustelu vie valtioiden tasolla ja globaalilla tasolla valtavasti rahaa ja voimavaroja torjua ympäristökriisiä sekä vastata sen aiheuttamiin muutoksiin. Aseteollisuuden päästöt ja taakka ympäristölle on huomattava, ja siitäkin huolimatta aseteollisuus on toistaiseksi jätetty ilmastosopimusten ulkopuolelle.

Ympäristökriisin ratkaisu vaatii kansainvälistä yhteistyötä, joka puolestaan vaatii rauhan ja luottamuksen ilmapiiriä. Nykyisten sotien, konfliktien ja maiden välisten voimannäytön tarpeiden aikana yhteisiin vaikuttaviin ilmastoratkaisuihin ei päästä ilman rauhan rakentamista.

Isoja alueita on jo muuttunut ja muuttuu viljely- ja asuinkelvottomiksi ympäristökriisin vaikutusten seurauksena. Tämä johtaa siihen, että ihmiset joutuvat pakenemaan kotiseuduiltaan. Tämän seurauksena rasismi, nationalismi ja nurkkakuntainen, väkivaltainenkin ajattelu tulee todennäköisesti nostamaan päätään yhä enemmän.

Ihmiskuntaa ja planeettaa kohtaavat uhat ovat siis sekä rauhan- että ympäristöliikkeiden asioita ja siksi meitä aktivisteja – molempien liikkeiden toimijoita ja järjestöjä – olisi tärkeää saada yhteisen pöydän ääreen suunnittelemaan yhteistoimintaa.

Yhteistyön tarkoituksena ei tietenkään ole lopettaa mitään joukkoliikettä vaan luoda uutta yhteistä toimintaa nykyisen rinnalle, vahvistaa vaikuttavuutta ja kannustaa useampia mukaan aktivismiin. Lähdemme mielellään suunnittelemaan järjestöjen ja aktivistien kanssa uutta rauhan- ja ympäristöliikkeiden voimien kokoamista.

No Survival Without Peace

Our initiative is to bring together organizations and activists working for peace and environment in Finland and internationally in a project called No Survival Without Peace. Nation-wide and international hybrid event will be held at the auditorium of The Finnish Labour Museum Werstas in Tampere and on Zoom at the weekend of 19th & 20th November 2022. Initiative makers are Democratic Civic Association, Environment and Peace Groups of Communist Party of Finland and European Left.

Program is here!

Zoom link for participating online: https://us06web.zoom.us/j/82259395188

The program of the event is on both days from 12:00 to 18:00. During the weekend, speeches will be heard in Finnish and English. The event has Zoom simultaneous interpretation Finnish-English-Finnish. If you are participating on site in Tampere and need interpretation, please bring your technical device (smartphone, tablet or computer) with you and your own headphones, so you can join Zoom and follow the interpretation through headphones.

During coffee and food breaks, you have the opportunity to buy coffee and eat at your own expense. There are good options for coffee and food places in and around the area of Werstas.

Coordinator of the project is Jiri Mäntysalo – contact with any question or subject: jiri.mantysalo@desili.fi