Tietopaketti terveydenhuollon maksukatosta, maksuista ja lääkekorvauksista vuonna 2021

Koonnut DSL:n varapuheenjohtaja Tarja Västilä. Terveydenhuollon maksukatto Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Maksukatto on nyt 683 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, Lue lisää …