Valtio ja vallankumous 10.11.

Työväenluokan luokkataistelu perustuu yhtenäiseen tieteelliseen maailmankatsomukseen ja ideologiaan. Se antaa työllemme pitkän aikavälin suunnan ja auttaa jäsentelemään oikein aikamme kysymyksiä. Siksi tutkimme marxilaista maailmankatsomusta sunnuntai-iltaisin kahden viikon välein. Opintotilaisuudet kokoontuvat Helsingissä Hermannin kerholla os. Hämeentie 67, klo 17.00. Järj. Kommunistien Lue lisää …

Avaimia marxilaisuuden opiskeluun

Tämä vihkonen tarjoaa nimensä mukaisesti avaimia ja työkaluja marxilaisuuden perusteiden opiskelua varten. Vihko on Demokraattisen sivistysliiton tuottama ja sen on laatinut toimittaja Marko Korvela. Vaikka marxilaisuuden perusteista on vuosien varrella julkaistu kirja jos toinenkin, oli ajan tasalle saatetun opintoaineiston tekemiselle Lue lisää …

Marxilainen maailmankatsomus 3.2 – 19.5.

Työväenluokan pääoman vastainen luokkataistelu perustuu yhtenäiseen tieteelliseen maailmankatsomukseen ja ideologiaan. Se antaa työllemme pitkän aikavälin suunnan ju oikean arvomaailman sekä auttaa meitä jäsentelemään oikein aikamme kaikkia kysymyksiä. Tässä mielessä olemme tutkineet Marxilaista maailmankatsomusta: taloustiedettä sekä dialektisen- ja historiallisen materialismin filosofiaa Lue lisää …

Onko pahuus poistettavissa? Marxin ihmiskuva ja reaalisosialismin paradoksit

On sanottu, että ihmisiä syödään nykyisin vähemmän kuin ammoisina aikoina, mutta tapetaan enemmän kuin koskaan. Globaalit selviytymiserot ihmisten välillä lienevät tänään suuremmat kuin milloinkaan. Voiko maailman pahuus vähentyä? Kykeneekö ihminen kehittymään? Sortuiko reaalisosialismi siihen, että se yritti uudistaa ihmistä? Onko Lue lisää …

Uusi sivilisaatio: Käsite ja näköalat

Käsitteillä on kohtalonsa. “Kulttuuri” ja “sivilisaatio” erilaisine kantasanoineen ovat antiikin ajoista asti olleet kuin keskenään kilvoittelevat veljekset, joista edellinen on osoittautunut onnekkaammaksi. Kulttuuria katsovat nykyään tutkivansa kymmenet tai jopa sadat tieteenhaarat ja siitä puhutaan myös arkielämässä aivan yleisesti; sivilisaation käsite Lue lisää …

Ideologia, subjekti, humanismi – Marxilainen ajattelu ja porvarillinen ihmiskuva

Seuraavilla sivuilla suoritamme joukon tiedusteluretkiä ajankohtaisen ideologisen keskustelun tiheikköön… Suomessa viime vuosina käyty marxismikeskustelu on mielestämme ollut kovin hajanaista, osittain jopa sekavaa. Sama pätee vielä suuremmassa määrin — ja tämä on täysin luonnollistakin — vaihtoehtoliikkeiden piirissä ja niiden liepeillä harjoitettuun Lue lisää …