Kuusi viikkoa Alter Summitiin – Uudenlainen liitto toisenlaisen Euroopan puolesta

Altersummit7.-8. kesäkuuta Euroopan kansat kohtaavat vaihtoehtoisessa huippukokouksessa Alter Summitissa, joka järjestetään Ateenan Velodromissa. Huippukokouksessa yli 150 organisaatiota eri puolelta Eurooppaa – muun muassa ammattiliittoja, sosiaalisia liikkeitä, kansalaisjärjestöjä ja poliittisia toimijoita – esittelee yleisölle yhteisen platformin taistelussa demokraattisen ja sosiaalisen Euroopan puolesta.

Jo nyt, kuusi viikkoa ennen kokouksen alkua, Alter Summitin taustalla olevassa liitossa näyttää olevan täysin uudentyyppistä laajapohjaisuutta: Ensimmäistä kertaa suurten, militanttien ammattiliittojen rikas perinne, kuten CGT, CSC, FTGB , DGGIL, CCOO, TUC, CGT-P, Ver.di ja monet muut) sekä Euroopan kuljetusalan työläisten liitto (ETF), opettajien (ETUC-E) ja julkisen sektorin työntekijöiden liitot seisovat rinta rinnan kansalaisliikkeiden kuten ATTACin, Greenpeacen, Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston (EAPN), Transnational Instituten, Komitean kolmannen maailman velan poistamiseksi (CADTM), Ihmisoikeusliiton, Naisten maailmankulkueen ja prekaarien liikkeiden, Blockupyn ja Indignadosin kanssa. Huippukokouksen koollekutsujien ja kannattajien joukossa on tutkijoiden verkostoja, kuten EuroMemoGroup, Économistes Atterrés, mutta myös monia taiteilijoita. Kahdeksassa maassa on muodostettu kansallisia valmistelukomiteoita. transform! Europe ja erityisesti sen jäsenjärjestöt Kreikassa, Ranskassa, Portugalissa ja Italiassa ovat olleet alusta lähtien mukana siinä joukossa, joka on ottanut liikkeen rakentamisen vastuulleen.

Se, että Ateena valittiin Alter Summitin järjestämispaikaksi on itsessään poliittinen viesti, joka on laajalti ymmärretty. Kreikka ei ole ainoastaan maa, jossa leikkausohjelmia on ensimmäistä kertaa sovellettu kaikessa raakuudessaan, se on myös maa, jossa Troikan politiikkaa vastaan on noussut erityisen laaja ja luonteeltaan poliittinen liike, jota viime vuoden vaalit osaltaan todistivat. Tämä voidaan nähdä myös siinä laajuudessa, jolla monenlaiset tahot ovat yhdistäneet voimansa Alter Summitin valmisteluun Kreikan puolella, mukaan lukien kaksi suurta ammattiliittoa sekä koko joukko kansalaisyhteiskunnan ja solidaarisuudentyön toimijoita.

Toinen uusi piirre on, että Alter Summitin alullepanijat ovat osoittaneet poliittisille toimijoille pyynnön, ei johtaa liikettä tai toimia sen edustajana, vaan tukea sitä kaikilla keinoin ja parhaan kykynsä mukaan. Tähän pyyntöön on tähän mennessä pääasiassa vastattu lähinnä Euroopan vasemmistopuolueen taholta, jonka puheenjohtaja Pierre Laurent ja varapuheenjohtajat, joukossaan Alexis Tsipras, ovat allekirjoittaneet Alter Summitin kokouskutsun. Lisäksi tukea on tullut yksittäisiltä sosiaalidemokraattisten ja vihreiden puolueiden edustajilta, jotka vastustavat kuripolitiikkaa.

Tämän raportin kirjoitushetkellä valmistelut Ateenassa ovat lähes valmiit. Ohjelma ja paikka päätettiin koordinoivan komitean kokouksessa huhtikuun puolivälissä. Tarkemmat tiedot kokoonpanosta, puhujien aikana merkittävä tapahtuma ja huippukokouksen manifestin tekstistä ovat keskustelun aiheena vuoden viimeisessä valmistelevassa kokouksessa toukokuussa.

Esitys Euroopan kansojen Ateenan manifestiksi, josta on keskusteltu kuukausia, on toivottavasti virstanpylväs tiellä kohti yleiseurooppalaista liikettä ​​uusliberalistista valtioiden hyvinvointia ja demokratia tuhoavaa politiikkaa vastaan, toisin sanoen taistelussa demokraattisen, sosiaalisen, feministisen ja ekologisen Euroopan puolesta. Mutta se ei ole itsessään vielä mikään päämäärä. Tarvitaan yli tusina kokoontumista joissa Alter Summitin manifesti linkittyy kansalaistoimintaan, ja tarvitaan poliittisia kamppailuja joita nykyään on kehittymässä monissa maissa, ennen kaikkea Etelä-Euroopassa, mutta ei ainoastaan siellä – myös Itä- ja Pohjois-Euroopassa.

Juuri tästä kysymyksestä Alter Summitin alullepanijat nyt keskustelevat – miten Ateenan kokouksesta tulisi enemmän kuin yksittäinen tapaus, eli miten se voisi käynnistää prosessin, josta keskustelun lisäksi muodostuisi vasemmiston ja vaihtoehtoisten voimien yhteinen solidaarinen taistelu toisenlaisen Euroopan puolesta.

Walter Baier, Transform!-verkosto
Käännös Sippo Kähmi, DSL