Kapitalismin uhriluku

Jari Karttunen

(Tämä artikkeli on alunperin julkaistu Tiedonantaja-lehden numerossa 5/2020)

Jokainen kommunisti on luultavasti jossain vaiheessa törmännyt väitteeseen, joka kuuluu suunnilleen näin ”Kommunismi ja kommunistihallinnot tappoivat 100 miljoonaa ihmistä”. Tämä väittämä perustuu verrattain tunnettuun Kommunismin mustaan kirjaan, jota oikeistolaiset mielellään heristelevät perustelemaan argumenttejaan siitä, kuinka nykyinen epäoikeudenmukainen kapitalistinen järjestelmä on itseasiassa koko ihmiskunnan yhteinen etu. Kirjan väittämä on tietystikin virheellinen ja propagandistinen – edes kaikki kirjoittajat eivät hyväksy tätä lukua. Kommunismin mustan kirjan saamat luvut eivät tunnetusti kestä tieteellistä arviointia ja perustuvat yleensä kaikkein runsaimpiin arvioihin uhreista, joita laitetaan sosialismia ajaneiden tahojen uhrilistaan. Erityisesti taipumus laskea sotien ja poliittisen terrorin lisäksi myös nälänhädät mukaan joukkoon, osana valtion aikaansaamia uhreja on kyseenalainen ratkaisu. Kirjalla on myös taipumus laskea esimerkisi Vietnamin sodan uhrit mukaan kommunismin uhreihin, vaikka kapitalismilla oli näiden uhrien syntymiseen merkittävä rooli.

Havainnollistan tilannetta suurimman yksittäisen kommunismien uhritapauksen ”Kiinan suuren nälänhädän” kohdalla. Luvut vaihtelevat virallisesta 15 miljoonasta aina yli 40 miljoonaan. Jotkut tutkijat laskevat uhreihin mukaan jopa syntymättömät ihmiset, jolloin luku kasvaa yli 70 miljoonaan. Sama pätee muihin mehukkaimpiin kuolintilastoihin, kuten Stalinin aikaan jonka uhriarvio vaihtelee 6 ja 20 miljoonan välillä ja siihen lasketaan joskus mukaan ”holodomor” jonka uhriluku vaihtelee arvioissa 2-12 miljoonan välillä. Tutkimuksien valossa kommunismin uhrien määrä on mahdollista arvioida hyvin korkeaksi, mutta sen voi myös arvioida pienemmäksi riippuen siitä miten asiat halutaan tulkata. Kommunismin musta kirja tulkkaa asiat yleensä suurempien uhrien mukaisesti.

Vaikka Kommunismin musta kirja onkin osoitettu paikkaansapitämättömäksi, käytetään sitä yleisesti perusteluna sosialismin vaarallisuudesta ja epäkelpoisuudesta yhteiskuntajärjestelmänä. Kirjaa on käännetty lukuisille kielille ja se on saatavilla myös suomeksi. Osaltaan se on ollut mukana vahvistamassa kapitalistista valtahegemoniaa. Vähemmälle huomiolle on jäänyt kirjan vastikkeeksi kirjoitettu Le Livre noir du capitalisme (Kapitalismin musta kirja). Tätä kirjaa ei ole toistaiseksi käännetty suomeksi tai edes englanniksi. Tämä on ymmärrettävää kapitalistisesta hegemonian näkökulmasta, sillä käytettäessä samoja arviointikriteerejä kuin Kommunismin musta kirjan kohdalla, paljastuu kapitalismi huomattavasti sosialismia tuhoisammaksi järjestelmäksi. Kirja määrittelee kapitalismin uhreiksi sotien, terrorin ja nälänhädän uhrit.

Kirja käsittelee 1900-luvun kapitalistisia uhreja, joten se armeliaasti jättää pois tätä aikaisemmat kapitalistiset uhrit, vaikka sivuaakin niitä. Näistä mainitakseni joitakin makoisia esimerkkejä ovat Atlantin ylittävä orjakauppa (vähintään 13-17 miljoonaa uhria, ehkä kokonaisuutenaan jopa 112 miljoonaa), Leopold II:n aikaisen Kongon vapaavaltion rikokset (10-16 miljoonaa) Suomen suuri nälänhätä (0,2 miljoonaa), Irlannin suuri nälänhätä (1 miljoona) ja 1800-luvun intialaiset nälänhädät (12-30) miljoonaa. Näitä karmiavia lukuja, samoin kuin Amerikkojen alkuperäisväestöjen tuhoamista (jopa 100 miljoonaa) ja Afrikan, Aasian kansojen alistamista sotimalla (lukuisia miljoonia) tai Australian alkuperäisväestön hävittämistä (0,5 miljoonaa) ei lasketa mukaan. Unohdamme myös erinäiset kapitalististen välikäsien, kuten muslimihallitsijoiden suorittamat kansanmurhat (vähintään 11 miljoonaa) ja poliitiset murhat kuten Pariisin kommuunin kukistamisen (40000). Kapitalismin uhriluku pelkästään 1800-luvulta on varmasti enemmän 100 miljoonaa ja luultavasti paljon enemmän. Mutta unohdetaan 1800-luku ja keskittykäämme samaan ajanjaksoon kuin Kommunismin musta kirja eli 1900-lukuun.

Kapitalismin syntilista 1900-luvulta on seuraavanlainen, mikäli käytämme samoja kriteereitä, kun Kommunismin musta kirja käyttää. Olen tätä artikkeliani varten tehnyt mukaan tiettyjä lisäyksiä ja silti lista on puutteellinen.

1900-luvun alkupuoli (30350000 kapitalismin uhria)

 • 1900-luvun alussa suoritetut viimeiset USA:ssa tapahtuneet alkuperäisamerkkalaisten alistamistoimet, jotka viimeistelivät 1800-luvulla suoritetun kansanmurhan (100000)
 • Toinen Buurisota 1899-1902 (100000)
 • 1900-luvun taitteessa ja alkupuolella suoritetut siirtomaiden valloitukset. Pitää sisällään Japanin suorittaman Korean valloituksen 1908 (500000)
 • Venäjän ja Japanin välinen sota 1904-1905 (300000)
 • Venäjän ensimmäisen vallankumouksen tukahduttaminen 1905 (100000)
 • Herero kansanmurha 1904-1908 (100000)
 • Italian ja Turkin sota 1911-1912 (50000)
 • Balkanin sodat 1912-1913 (500000)
 • Armenian kansanmurha (1000000)
 • Ensimmäinen maailmansota (10000000)
 • Venäjän sisällissota (6000000)
 • Erilaiset kansannousujen tukahduttamiset Euroopassa, esim Suomessa, Baltiassa, Romaniassa jne 1918-1922 (200000)
 • Kreikan ja Turkin sota 1920-1922 (100000)
 • Fasismin uhrit maailmansotien välisenä aikana 1924-1939 (150000)
 • Ranskan ja Espanjan sota marokkoa vastaan 1925 – 1926 (50000)
 • Erilaiset USA:n interventiot keski ja etelä amerkassa, sekä karibialla 1910 – 1940 (50000)
 • Chakon öljysota Bolivian ja Paraguayn välillä 1931 – 1935 (150000)
 • Nälänhätien ja kulkutautien uhrit Kiinassa, Intiassa ja Indokiinassa 1900-1945 (8000000)
 • Kiinan tasavallan suortittama valkoinen terrori Kiinan sisällissodassa 19271937 (1000000)
 • Japanin sota Kiinaa vastaan 1931 – 1941 (1000000)
 • Abyssinian sota (200000)
 • Espanjan sisällissota (700000)

1900-luvun jälkipuoli (65550000 kapitalismin uhria)

 • Toinen maailmansota uhreineen, sisältää juutalaisten, romanien ja muiden vähemmistöjen murhaaminen fasistien toimesta (50000000)
 • Ranskan sota Indokiinassa 1946 – 1955 (1200000)
 • Vietnamin sota 1956 1975 (2000000)
 • Siirtomaa kansannousujen tukahduttaminen Algeriassa, Marokossa, Tunisiassa ja muualla Afrikassa (500000)
 • Siirtomaa kansannousujen tukahduttaminen Madagaskarilla (800000)
 • Erilaiset kansanmurhat Intian ja Pakistanin jakamisen jälkiselvittelynä 1948 (300000)
 • Algerian sota 1956-1962 (1200000)
 • Anti-Kommunistien suorittamat joukkosurmat Indonesiassa syyskuussa 1965 (1500000)
 • Sisällissota ja vainot Bangladeshissa ja itä-Bengalissa (3000000)
 • Israelin ja Arabien väliset sodat 1948-1956-1967-1973 (700000)
 • Irakin, Iranin ja Turkin kurdivainot (200000)
 • Irakin ja Iranin sota (600000)
 • Itä-Timorin sisällissota (200000)
 • USA:n suorat interventiot, sekä sen rahoittamien puolisotilaallisten joukkojen ja militioiden toimet Nigaracuassa, Salvadorissa, Guatemalassa, Panamassa, Dominikaanisesa tasavallassa jne. (200000)
 • Yhdysvaltain liittolaishallituksien tekemät vainot latino-Amerikassa (150000)
 • Angolan ja Mosambikin sodat (3000000)

1900-luvun loppuoli (5800000 kapitalismin uhria)

 • Ensimmäinen persianlahden sota (200000)
 • Irakin kärsimät uhrit (nälkä, taudit) kauppapakotteiden takia (500000)
 • Etniset konfliktit kaukasiassa ja keski-aasiassa, sisältää ensimmäisen Tsetsenian sodan 1990-1995 (200000)
  Kansanmurhat ja sisällissodat Somaliassa, Liberiassa, Ruandassa, Burundissa, Sierra Leonessa, Kongon tasavallassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa ja etelä-afrikassa. Pitää sisällään Sahelin, Somalian, Etiopian jne. nälänhädät (4000000)
 • Sisällissota Afkanistanissa hallinnon hävittyä (700000)
 • Jugoslavian hajoamissodat kansanmurhineen (200000)

Haluaisin itse jatkaa listaa, muutamilla Kapitalismin mustan kirjan julkistamisen jälkeisillä tapahtumilla, vaikka ne eivät osukaan suoraan 100-vuoden aikajanalle. Tämä vain osoittaakseni, ettei kapitalistinen järjestelmä ole lopettanut uhriensa kartuttamista kansanmurhien, sotien ja vainojen muodossa.

2000-luvun alku (9265000 kapitalismin uhria)

 • Toinen Kongon sota 1998-2008 (5400000)
 • Kosovon sota (10000)
 • Toinen Tsetshenian sota (100000)
 • Afganistanin sisällissota 2001- (170000)
 • Irakin sota ja miehitys 2003 – 2011 (2230000)
 • Darfurin kriisi 2003 (300000)
 • Meksikon huumesota (100000)
 • Syyria sisällissota 2011- (586000)
 • Libyan sisällissota 2011- (25000)
 • Itä-Ukrainan sota 2014-(10000)
 • Yemenin sisällissota 2015- (110000)
 • Etelä–Sudanin sisällissota 2013-2020 (200000)
 • Toinen Libanonin sota 2006, Georgian sota 2008, Malin sota 2012 jne..(10000)
 • Rohingya kansanmurha 2016 (24000)

Eli jos käytämme tätä listaa ohjenuorana, aiheutti kapitalismi viime vuosisadalla 101,7 miljoonan ihmisen hengen. Tämä luku on jo itsessään Kommunimin mustan kirjan väitteiden kanssa enemmän kuin tasoissa. Tämän jälkeen kapitalismi on aiheuttanut jo ainakin 9,2 miljoonaa ihmistä erilaisissa konflikteissa. Jos haluamme miettiä kapitalismin kokonaisuhrilukuja on meidän otettava mukaan myös 1800-luku, sillä se oli jo kapitalismin voimissaan olon aikaa. Tämä tarkoittaa, että mukaan on laskettava 90-273 miljoonaa uhria. Tämä tarkoittaisi, että kapitalisimin uhriluku olisi jossakin 200 ja 380 miljoonan paikkeilla, mikäli arvioimme Kommunismin mustan kirjan laskutavoilla.

Tämä luku on kuitenkin puutteellinen, sillä kaikkia kapitalistisen järjestelmän aiheuttamia kuolemia on mahdoton arvioida. On esitetty arvioita, että vuosittain kuolee aliravitsemukseen 1,5-3 miljoonaa ihmistä! Lisäksi vuosittain kuolee tiettävästi 1,5 miljoonaa ihmistä rokotuksien ja lääkkeiden puutteeseen. Ruokaa ja lääkkeitä olisi maailmassa riittävästi, mutta köyhyytensä takia ihmiset eivät saa näitä välttämyyksiä. Tämän voi laskea poliittisella valinnalla tehdyksi kapitalismin rikokseksi, sillä pääsy olemassaolevaan resurssiin kielletään tietyin perustein valitulta kansanryhmältä (liian köyhiltä). Tämä tarkoittaa, että viime vuosisadalla saattoi kuolla jopa 300-450 miljoonaa ihmistä kapitalismin oheisseurauksena.

Tällä vuosisadalla kuolleita on tullut käyttäen tätä arviointia jo noin 60-90 miljoonaa lisää. Voimme vain arvailla 1800-luvun vastaavaa, joten emme sisällytä sitä lukuun. Ihmisiä oli vähemmän, lääkkeet huonompia ja tekniikka heikompaa, joten oletamme kapitalismin oheisseurauksena kuolleen ainakin 100 miljoonaa ihmistä 1800-luvulla. Tämä on armelias tulkinta.

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Voimme sanoa kapitalismin aiheuttaneen suoraan 200-380 miljoonan ihmisen kuoleman valtakautensa aikana. Tämän lisäksi voidaan katsoa järjestelmän aiheuttaneen epäsuorasti yli 500 miljoonan ihmisen ihmisen kuoleman. Tämä luku on suunnaton ja jättää varjoonsa kaikki oikeistolaiset väitteet sosialismin tuhoisuudesta.

Mitä tämä tarkoittaa Suomen kohdalla? Kuinka monta ihmistä suomessa on kuollut kapitalismin seurauksena? Luku on summittainen mutta havainnollistava. Mukaan voi laskea porvaristomme ”Suuret nälkävuodet” (200000), Venäjän armeijassa sodissa kuolleet (1000) Valkoisen terrorin ja sisällissodan uhrina (36000), Heimosodat (660) Hyökkäyssotamme Natsisaksan rinnalla (65000) ja sotamme näitä itse kutsumiamme fasisteja vastaan (2000). Pikaisella laskemalla kapitalismi on tappanut ainakin 300000 suomalaista. Mukaan voisi vielä laskea mukaan uhrit, joita suomen kapitalistien toimet ovat aiheuttaneet muille kuin suomalaisille, jolloin luku nousee puoleen miljoonaan (jatkosodan Neuvostoliittolaiset sotilasuhrit 200000, leirillä kuolleet NL sotavangit 20000 ja suomalaisten keskitysleireillä kuolleet siviilit 10000).

Lähteet:

Gilles Perrault 1998, Le Livre noir du capitalisme
Stéphane Courtois 2001 Kommunismin musta kirja

Nettilähteet:

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Chinese_Famine
https://en.wikipedia.org/wiki/Excess_mortality_in_the_Soviet_Union_under_Joseph_Stalin
https://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor
https://en.wikipedia.org/wiki/Finnish_famine_of_1866
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Famine_(Ireland)
https://en.wikipedia.org/wiki/Malnutrition
https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/global-immunization/diseases-and-vaccines-world-view
http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapin_sota
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jatkosota
https://fi.wikipedia.org/wiki/Heimosodat
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006415770.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Congo_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Chechen_War
https://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_(2001-present)
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War
https://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Darfur
https://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_civil_war
https://en.wikipedia.org/wiki/Yemeni_Civil_War_(2015-present)
https://en.wikipedia.org/wiki/Herero_and_Namaqua_genocide
https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_of_indigenous_peoples
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pariisin_kommuuni
https://fi.wikipedia.org/wiki/It%C3%A4-Karjalan_keskitysleirit
https://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Donbass
https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_2011_Libyan_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_Drug_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_genocide