Demokraattisen sivistysliiton perustamisjulistus

Suomen kansan demokraattista kulttuuria ja kulttuuriperintöä, tietämisen, taitamisen ja humaanisen ajattelun viisautta, on vietävä aikuiskasvatuksessa ja vapaassa sivistystyössä tulenkantajain soihdun lailla rohkeasti eteenpäin.

Milloinkaan ennen aikuiskasvatuksen tehtävät eivät ole olleet niin vaateliaat kuin tänä päivänä. Se johtuu ennen kaikkea aikakautemme historiallisesta erikoisuudesta. Ihmiskunta on tieteellis-teknisessä taitamisessa ottanut valtavat askeleet eteenpäin. Silloin kun ne palvelevat ihmisten kulttuuritarpeiden mahdollisimman täydellistä tyydyttämistä, ihmisälyn ja kätten työt ovat jalossa käytössä. Se on aikakautemme valoisa ja eteenpäin suuntautuva kehitysvirtaus. Mutta sen rinnalla on olemassa toinen suuntaus, joka on alistanut ja alistaa ihmisälyn uudet saavutukset liiketaloudellisen voiton teon ahtaisiin ja ahdistaviin, rujoihin puitteisiin.

Me voimme nähdä, että kapitalistisen maailman taantumuksellisimmat ryhmät ovat päästäneet valloilleen hillittömän asevarustelun, joka uhkaa ihmiskunnan olemassaoloa. Ne toteuttavat myös seikkailunomaista ulkopolitiikkaa, joka aiheuttaa kärjistymisen ja pelon tilanteita kautta maailman, myös Pohjolassa. Sen tuotteita ovat voimapolitiikka, moraalittomuus ja viha kaikkea demokraattisuutta kohtaan. Luonnonvarojen käyttö on myös alistettu markkinavoimien ja voittojen saalistuksen lähteeksi.

Maailmanlaajuinen joukkotiedotus ja sen nykyaikaiset välineet, jotka nekin ovat ihmiskätten suurenmoinen savutus, tunkevat taitavasti väärennettyä informaatiota kapitalismin keskuksista kaikkialle. Se hyökyaalto on tulvahtanut myös Suomen yli ja se ohjelmoi ajatuksia ja tunteita, jotka köyhdyttävät ihmisten ajattelua ja kulttuuria. Ihmisestä pyritään tekemään kulutushysteriaa poteva tavara, josta inhimilliset ja yksilölliset piirteet ovat tyystin hävinneet.

Porvarillisen yhteiskunnan tällaiset rappioilmiöt ovat synnyttäneet demokraattisen ja humanistisen vastakulttuurin. Se toimii ihmiskunnan jaloimpien tavoitteiden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Sodan uhkaa vastaan on syntynyt rauhanliike.

Voimapolitiikkaa ja moraalittomuutta vastaan on nostettu humaanisuuden lippu.

Epädemokraattisia uusoikeistolaisia virtauksia vastaan toimii laaja demokraattinen kansanliike.

Sosialismin maailma on näyttänyt ja näyttää ihmiskunnalle reaalisen tien uuteen yhteiskuntaan, jossa ihmiskunnan vuosisataiset toiveet yhdenvertaisuudesta, rauhasta ja humaanisista ihmissuhteista saavat toteutuksen.

Täyttääkseen sivistystyölle kuuluvan vaateliaan tehtävän aikuiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön on tänä päivänä:

  • toimittava rauhan ja rauhankasvatuksen hyväksi,
  • puolustettava humaanisuutta ja ihmisyksilön persoonallista vapautta,
  • toimittava demokratian laajentamiseksi ja
  • luotava kehitysnäköaloja uuteen yhteiskuntaan, sosialismiin.

Aikuiskasvatuksen on tehtävä tunnetuksi kulttuurin ja tieteen uusimmat saavutukset. Taiteen tulee olla aikuiskasvatuksen tärkeä tekijä ja sen tulee rikastuttaa kunkin yksilön persoonallisuuden kehittymistä.

Aikuiskasvatuksen tulee puolustaa myös ihmisen oikeutta työhön ja sosiaalisiin oikeuksiin. Elleivät ihmisten perustarpeet ole tyydytetty, kulttuurin savutukset ovat heille silloin ulottumattomissa. Yhteiskunnassamme ei saa olla sellaisia marginaaliryhmiä tai -ihmisiä, jotka on syrjäytetty yhteiskunnan ja kulttuurin ulkopuolelle.

Edellytykset omatoimiseen aikuiskasvatukseen ja kulttuurityöhön on taattava kaikille kansalaisille, etenkin työväelle ja muille työtätekeville kansankerroksille.

Valtion on taattava riittävä tuki ja toiminnallinen vapaus aikuiskasvatustyölle.

Liittomme vaalii ja kehittää kansamme kulttuuria ja aikuiskasvatusta päämääränään Suomen kansan aineellisen ja henkisen kulttuurin uusi nousu.

Pidämme ohjeenamme Työväen marssin tunnettuja sanoja:

Työ kättemme, se hengenkin on ylevätä työtä.

Eteenpäin demokraattisen kulttuurin uudessa rakennustyössä!

Turussa 6.12.1986
Demokraattinen Sivistysliitto