Kuka muuttaa maailmaa? – kehittämisseminaarin ja liittokokouksen antia

Demokraattisen Sivistysliitto ry.:n liittokokous pidettiin 26.5. Ennen liittokokousta järjestettiin kehittämisseminaari.

Sanat, teot, toiminta

Tampereen yliopiston lehtori Mikko Lahtinen kysyi kehittämisseminaarissa “Kuka muuttaa maailmaa?” Feuerbachin teesihän ei ota kantaa siihen, kuka muuttaa maailmaa. Teesi puhuu vain filosofeista selittämässä maailmaa. Lahtinen korostaa, kuinka Gramscin mukaan maailman muuttamisessa ajatusten leviäminen ja levittäminen voi olla sisältöäkin tärkeämpää. Kyse ei kuitenkaan ole löysästä propaganda-ajattelusta. Todellinen muutos on mahdollinen, kun ajattelu, tuntemukset ja toiminta ovat asioihin tarttuvaa, vallankumouksellista käytäntöä.

Ihmiset tekevät itse historiansa, mutta eivät täysin omavaltaisessa järjestyksessä vaan aiemmilta sukupolvilta perityissä olosuhteissa, kertaa Lahtinen. Toteamus pätee hyvin myös Demokraattisen Sivistysliiton kehittämistyöhön, kun Lahtisen teoreettisemman alustuksen jälkeen siirryttiin käsittelemään DSL:n toiminta- ja kehittämisohjelmaa tulevalle liittokokouskaudelle.

Toiminta- ja kehittämisohjelma on tehty syksyllä 2017 pidetyssä kehittämisseminaarissa työpajatyöskentelynä kootuista jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen ajatuksista liiton toiminnan parantamisesta. Ohjelman tavoitteista seminaarin osallistujat pitivät tärkeimpinä järjestöjen opintotoiminnan entistä parempaa tukemista sekä kriittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun sekä kulttuuritoiminnan lisäämistä yhteiskunnallisen tietoisuuden parantamiseksi.

Mikä voi pidättää sitä, joka on oivaltanut asemansa?

Kehittämisseminaarista siirryttiin kohti liittokokousta Laulelmaduo Suuntaviivan esityksen siivittämänä. Ohjelmanumero huipentui Dialektiikan ylistykseen.

Liittokokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin liitolle uusi johto. Puheenjohtavaalissa ehdolla olivat DSL:n edellisen liittokokouskauden puheenjohtaja, sosiaalityön professori Jari Heinonen sekä Suomen kommunistisen puolueen aktiivi, kasvatustieteen maisteri Riitta Tynjä.

Valituksi tuli Riitta Tynjä, joka sai seurakseen liittotoimikuntaan 12 jäsentä: Irene Auer, Jorma Eloranta, Mervi Grönfors, Sauli Hyöppinen, Riikka Kaikkonen, Toni Kallioinen, Minna Mentula, Bahaaldin Omar, Raija Siirilä, Arto Viitaniemi, Tarja Västilä ja Kalevi Wahrman.

DSL:n uusi johto suuntaa nyt tulevaisuuteen liittokokouksen päätösten pohjalta yhteistyössä jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen kanssa. Seuraavan kerran toimintaa arvioidaan kevään 2019 kehittämisseminaarissa.