Tietosuojalauseke

Demokraattinen Sivistysliitto ry:n tietosuojalauseke

Demokraattinen Sivistysliitto ry noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) vaatimuksia. Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan, kuin se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista.

Henkilötietojen kerääminen ja suojaus

Keräämme henkilötietoja verkkosivujemme yhteystiedot-sivulta löytyvällä yhteystietolomakkeella. Yhteystietolomake rekisteröi seuraavat tiedot: henkilön nimi ja sähköpostiosoite. Yhteydenottolomakkeella kerättyjä tietoja säilytetään pilvipalvelussa.

DSL:n omiin tilaisuuksiin kerätään myös ilmoittautumisen yhteydessä tilaisuuden osallistujilta tietoja tilaisuutta varten, jotka voivat sisältää nimen, yhteystiedot, osoitteen ja muita tilaisuuden järjestämistä varten tarvittavia tietoja. Nämä tiedot poistetaan tilaisuuden järjestämisen jälkeen.

DSL:n Opintokeskuksen osallistujalistoissa kerättävät tiedot ovat rahoittajan ehtojen ja lain vaatimia. Opintokeskuksen osallistujalistoista jää paperinen rekisteri.

Lisäksi DSL:n jäsenrekisterissä säilytetään jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöiden tietoja. Hallinnon jäsenten vanhentuneet tiedot poistetaan DSL:n jäsenrekisteristä.

DSL:n verkkosivun kävijän IP-osoite saattaa joissain harvoissa tapauksissa tulla sivuston tietoturvajärjestelmän tallentamaksi. Näin käy käynnin päätyessä virheilmoitukseen (HTTP Status Code errors: 400, 403, 404, 405, 410 and 503) DSL ei käytä IP-osoitetietoja mihinkään tarkoitukseen.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Henkilötietoihin on pääsy vain DSL:n työntekijöillä, jotka on koulutettu käsittelemään henkilötietoja turvallisesti ja vastuullisesti. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Selosteet

Tarkemmat tiedot ovat kunkin henkilörekisterin tietosuojaselosteessa:

Yleisen tiedotuslistan tietoturvaseloste
Tapahtuman osallistujalistan tietoturvaseloste
Jäsenrekisterin tietoturvaseloste

Tarkastusoikeus, oikeus oikaista virheellinen tieto ja oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista ja / tai tietojen poistamista rekisteristä. Kun rekisteröity ei halua hänen tietojaan enää käsiteltävän, on hänellä oikeus vaatia kaikkien tietojen poistamista.

Tietopyynnöt tulee lähettää Demokraattinen sivistysliitto ry:lle.

Yhteystiedot tietoturvaa ja rekistereitä koskevissa asioissa

Demokraattinen sivistysliitto ry, DSL:n opintokeskus
Viljatie 4 B
00700 Helsinki

Tietosuojavastaava: Jari Karttunen
Puhelinnumero: 040 573 9314
Sähköpostiosoite: jari.karttunen@desili.fi

Tätä tietosuojalausuntoa on muokattu viimeksi 26. lokakuuta 2021.