Ruohonjuuritason ääni työelämään 20.4.

2013

20.4.2013 klo 12:00 Suomen Sosiaalifoorumissa, Työväenopisto Arbiksen luokka 13, Dagmarinkatu 3, Helsinki.

Kansainvälisen valuuttarahaston ja EU:n asiantuntijat ovat toistuvasti varoittaneet eurokriisin ratkaisemiseksi omaksutun kuripolitiikan olevan virhe. Euroopan keskuspankki ja EU-komissio eivät ole kuunnelleet. Kansantaloudet taantuvat, massatyöttömyys ja köyhyys leviävät yli Euroopan. Suomessa teollisuus siirtää tuotantoa halpatyömarkkinamaihin luoden samalla paikallisia halpatyömarkkinoita.

Tätä rujoa menoa vastaan on noussut Tavallisten ihmisten kansanliike – ruohonjuuritason ääni työelämään leikkauksia ja kuripolitiikkaa vastaan. Vaadimme työaika- ja työsopimuslain muuttamista niin, että työntekijän oikeutta saada toimeentulonsa työllään parannetaan. Määräaikaiset ja osa-aikatyösopimukset on säädettävä mahdollisiksi vain työntekijän aloitteesta.

20. huhtikuuta Suomen Sosiaalifoorumissa ihmiset, joilla on omakohtaista kokemusta ja tutkittua tietoa pätkä- ja vuokratyöstä, työsuhteiden ketjuttamisesta, työn ulkoistamisesta ja alihankinnasta sekä aliurakoinnin ketjutuksista ja työajalla keinottelusta etsivät vaihtoehtoja nykymenolle.

Pyöreän pöydän keskustelun avaa työelämätutkija Anu Suoranta ja juontaa Topi Saksala Posti- ja logistiikka-alan Pasilan osastosta. Mukana lisäksi Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö, Jouni Konttila, Etelä-Suomen Elintarviketyöläisten Aluejärjestö, Ilpo Haaja Hietalahden Telakkatyöväen ammattiosasto, Jari Jääskeläinen Helsingin Kirvesmiesten osasto, ay-juristi Kalevi Hölttä ja kansalaisaktivisti Markus Heikkinen. Järjestäjinä lisäksi Helsingin Leipomotyöntekijät, Metalli 5, Vaihtoehto EU:lle tiedotuskeskus, Oikeutta siivoojille – liike, Demokraattinen Sivistysliitto sekä Kriittinen ay-verkosto, KRAY.

Tapahtuma löytyy myös Facebookista.