Ideologia, subjekti, humanismi – Marxilainen ajattelu ja porvarillinen ihmiskuva

Seuraavilla sivuilla suoritamme joukon tiedusteluretkiä ajankohtaisen ideologisen keskustelun tiheikköön… Suomessa viime vuosina käyty marxismikeskustelu on mielestämme ollut kovin hajanaista, osittain jopa sekavaa. Sama pätee vielä suuremmassa määrin — ja tämä on täysin luonnollistakin — vaihtoehtoliikkeiden piirissä ja niiden liepeillä harjoitettuun Lue lisää …