Uusi sivilisaatio: Käsite ja näköalat

Käsitteillä on kohtalonsa. “Kulttuuri” ja “sivilisaatio” erilaisine kantasanoineen ovat antiikin ajoista asti olleet kuin keskenään kilvoittelevat veljekset, joista edellinen on osoittautunut onnekkaammaksi. Kulttuuria katsovat nykyään tutkivansa kymmenet tai jopa sadat tieteenhaarat ja siitä puhutaan myös arkielämässä aivan yleisesti; sivilisaation käsite taas on pitkät ajat pysytellyt yhteiskunnallis-filosofisen tiedon periferiassa. Silti myös sillä on aina ollut suosijansa ja historialliset huippuhetkensä.

Sikäli kuin sivilisaation kriisi juontuu kapitalismia varhaisemmilta ajoilta eli ihmiskunnan “esihistorian” kehityslogiikasta, tulisi kriisin ratkaisua etsiä koko tämän logiikan muuttamisesta. Toisaalta, jos hyväksytään näkemys kapitalismista kriisin pääasiallisena aiheuttajana, on luontevaa orientoitua kapitalismin “kumoamiseen” eli perinteis-vasemmistolaisittain sosialismiin.


Uusi sivilisaatio: Käsite ja näköalat
Marxilainen foorumi -julkaisusarja 8

Kirjoittaja: Jukka Heiskanen

Julkaisija:
Demokraattinen Sivistysliitto 1993