Toimintaan Freiren kanssa – Opas sorrettujen pedagogiikkaan

Paulo FreireTämän aineiston tarve on tullut vuosien varrella, kun on todettu Paulo Freiren ajattelun olevan toimintaamme soveltuvaa, mutta vaikeaselkoista.

Tilannetta helpotti Sorrettujen pedagogiikka -kirjan suomennos. Sitäkin lukeneet ovat sanoneet tarvitsevansa apuvälineitä. Pyynnöt ovat perusteltuja. Freireen tutustuvien on varauduttava siihen, että jotkut hänen näkemyksistään saattavat tuntua ristiriittaisilta ja vaikeilta. Hänen ajattelunsa filosofisten juurien moninaisuus voi myös tuottaa pulmia löytää asioiden kokonaiskuvaa. Tosiasiassa Paulo Freiren perusajatus on jokseenkin yksiselitteinen ja yksinkertainen.

Aineiston lähtökohta on syrjäytettyjen, siis sorrettujen kanssa toimiminen. He ovat tyypillisesti yhteiskunnan koneiston objekteja, joiden selviytymistä yhteiskunta ohjaa ja valvoo. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet kasvatuksen mahdollisuudet. Tämä aineisto perustuu Sorrettujen pedagogiikka -kirjan suomenkieliseen laitokseen (Vastapaino 2005). Vaikka kirja on tässä läpikäyty, niin on toivottavaa, että Freiren soveltaja lukisi kirjan kokonaisuudessaan.

Toivomme, että aineistosta on hyötyä oman opinto- ja järjestötoiminnan kehittämisessä. Aineiston on tuottanut Porissa työskennellyt hakevan toiminnan opintokerho ja sen rahoittamiseen on käytetty Opetushallituksen myöntämää laatu- ja kehittämisavustusta 2011 – 2012.