Painopiste, Infopiste: DKP – paikallistoimintaa

Kolme suomalaista kommunistia tutustui kesällä 1986 Saksan Liittotasavallan kommunistisen puolueen DKP:n kunnallispolitiikkaan ja paikallistoimintaan.

Matkan aikana käytiin usealla paikkakunnalla monenlaisissa puolueosastoissa. Saksalaiset toverit kertoivat toiminnastaan kaduilla, kortteleissa ja kapakoissa. Esimerkiksi Langenselboldin pikkukaupungissa kommunistit kiinnittivät jo silloin suomalaisten huomion nyttemmin kansainvälistä skandaalikohua herättäneeseen Nucem-Alcemin atomivoimalaan.

Matkalla tavattiin monia vaikuttavia kommunistipersoonallisuuksia. Keskustelukumppaneina olivat mm. DKP:n kansainvälisen osaston johtaja, fasismin kaudella paljon kokenut toveri, DKP:n naistyöstä vastaava toveri ja legendaarinen pääluottamusmies. Bonnissa haastateltiin myös vihreää valtuutettua.

Nauhoitetuista mistiinpanoista koottu aineisto välittää kokemukset tuoreesti lukijalle. Otteet oheismateriaalina saaduista paikallislehdistä sekä jotkut matkakuvat elävöittävät kerrontaa.


Painopiste, Infopiste: Saksan Liittotasavallan Kommunistinen puolue DKP – paikallistoimintaa

Toimittanut: Auli Aarela

Julkaisija: Demokraattinen Sivistysliitto, Suomen Kommunistinen Puolue (yhtenäisyys) 1986

ISBN 951-96053-1-2