Opi porvarillisten vallankumousten käytännöstä!

Porvarillisten vallankumousten ja niihin liittyvien ilmiöiden tarkastelu on tärkeää, sillä niiden sisältämät piirteet jollakin tavoin kertautuvat ja ovat jo kertautuneet työväenluokan ts. sosialistisissa vallankumouksissa.

Monia luokkatietoisiakin työväenliikkeen edustajia askarruttanee kysymys siitä, miksi työväenluokan vallankumous ei toistaiseksi ole toteutunut missään pitkälle kehittyneessä läntisessä kapitalistimaassa.

Kun pohditaan sosialististen vallankumousten toteutumisen mahdollisuutta, niiden “hitautta” tai “nopeutta” maailmanlaajuisessa mittakaavassa, unohdetaan usein aikaperspektiivi.

Työväenluokan valtaannousua ja siis sosialististen vallankumousten “viivettä” tarkkailtaessa ja arvioitaessa on tarpeellista pitää mielessä niiden vaiheiden pitkällisyys, joissa työväenluokan edeltäjä ja nykyinen vallanpitäjä eli porvaristo riisti vallan eri maissa edeltäjältään eli aatelistolta ja papistolta. Tuohon prosessiin “hukkaantui” yksin Länsi-Euroopankin osalta aikaa useita vuosikymmeniä.


Opi porvarillisten vallankumousten käytännöstä!

Kirjoittaja: Seppo Ruotsalainen

Julkaisija: Demokraattinen Sivistysliitto 1994