Aineistoa kunnallispoliittiseksi vaihtoehdoksi

Tähän vihkoseen on koottu SKP:n kunnallispoliittisen seminaarin aineistoa kunnallisvaalivalmisteluihin ja tavoitteiden kehittämiseen.

Erikoistutkija Teuvo Junka valottaa EMU-politiikan yhteyttä ja vaikutuksia kunnallistalouteen ja kunnissa toteutettavaan politiikkaan.

Kaupunginvaltuutettu Ensio Laine selvittää puheenvuorossaan kunnallispoliittisen vaihtoehdon ja sen toteuttamisen näköaloja.

Kaupunginvaltuutettu Esa Lassi tarkastelee kuntien työllistämismahdollisuuksia.


Aineistoa kunnallispoliittiseksi vaihtoehdoksi
Julkaisijat: SKP ja DSL
Helsinki 1996