Oikeutta sahrawi-kansalle! / Right to the Sahrawi people!

Oikeutta sahrawi-kansalle! -webinaarin banneri.

Alusta: Zoom (https://zoom.us/j/97057778355)
Aika: tiistai 15.6. klo 17-19

Länsi-Saharaa on miehitetty vuosikymmeniä. Sahrawi-kansan tilanteesta ja itsenäisyystaistelusta puhutaan yleisessä keskustelussa tällä hetkellä liian vähän. Miksi Länsi-Saharan kysymys tulee Suomessa ottaa puheenaiheeksi ja teemaksi solidaariseen ulkopolitiikkaan? Entä millaista on Saharan demokraattisen arabitasavallan politiikka? Keskustelussa nostetaan esiin Länsi-Saharan vapautusliikkeen Polisarion tavoitteita sekä tuodaan näkyville solidaarisuus- ja rauhantyön välttämättömyyttä.

Zoom-keskustelussa on simultaanitulkkaus suomi-englanti-suomi. Tapahtuman järjestävät Kommunistinuoret, Spartacus-säätiö ja DSL:n opintokeskus.

Osallistu sahrawi-webinaariin Zoomilla: https://zoom.us/j/97057778355 Webinaari toistetaan myös suorana Kommunistinuorten Facebook-sivulle.

Tervetuloa!

***

Western Sahara has been occupied for decades. There is currently too little talk in the general debate about the situation of the Sahrawi people and the struggle for independence. Why should the issue of Western Sahara be taken up as a topic and theme in solidarity in foreign policy in Finland? And what kind of policies is Sahrawi Arab Democratic Republic implementing? The debate highlights the objectives of the Western Sahara’s Polisario Front and the need for solidarity and peace work.

In Zoom debate will be simultane interpretation Finnish-English-Finnish. Event organized by Communist Youth of Finland, Spartacus Foundation and DCA’s study center.

Participate to the Sahrawi webinar on Zoom: https://zoom.us/j/97057778355 Webinar will be also broadcasted live on Communist Youth of Finland’s (Kommunistinuoret) Facebook page (in Finnish).

Welcome!