Vänster kulturföreningen ansluter sig till DBF

Kuvassa Vänster kulturföreningen rf:n ja DSL:n logot rinnakkain.

Antalet medlemsorganisationer i Demokratiska bildningsförbundet kommer att öka till 42 när den vänster svenskspråkiga kulturorganisation Vänster kulturföreningen rf ansluter sig till bildningsförbundet. Samtidigt blir Vänster kulturföreningen rf den första svenskspråkiga föreningen som går med i DBF.

DBF:s förbundskommissionen godkände medlemsansökan den 24:e maj.

Syftet med Vänster kulturföreningen rf är att befrämja svenskspråkiga och vänster kulturarbetet i Finland, stöda medborgarnas frivilliga intresse för kultur samt förnya och utveckla medborgarnas uppfattning om kultur. Föreningen befrämjar till och med svenska språkets ställning i Finland och arbetar mot svenska språkets starkare synlighet och livskraft i samhället. Föreningen är politisk vänster och dess verksamhet leds av demokratins och socialismens ideér med internationalistisk synvinkeln.

Föreningen berättar att de ansökte till DBF:s medlemsorganisationen eftersom vi delar samma bildnings-, ideolog- och studieprinciper. DBF välkomnar Vänster kulturföreningen till förbundet!

Följ Vänster kulturföreningen på Facebook och Instagram!