Marx-opiston kesätapaamiseen ennätysmäärä opiskelijoita

Demokraattisen sivistysliiton opintokeskuksen järjestämä Marx-opisto on herättänyt kiinnostusta. Ennätyssuuresta hakijajoukosta ensimmäiseen kesätapaamiseen valittiin 34 opiskelijaa.

Opiskelijavalinnassa painotettiin kommunistisessa liikkeessä toimimista siten, että vasta mukaan tulleet toverit asetettiin etusijalle. Valituille on ilmoitettu valinnasta kirjeellä, joka sisältää myös tapaamisen ennakkoaineiston.

Marx-opiston tarkoituksena on kouluttaa työväenliikkeeseen luokkatietoisia toimijoita. Kesätapaamisen aiheina ovat muun muassa Paolo Freiren sorrettujen pedagogiikka, Rosa Luxemburgin vallankumoukselliset ajatukset sekä ammattiyhdistysliikkeessä toimiminen.

Marx-opiston kesätapaaminen järjestetään 11.8.-13.8.2017 Hauholla.