Edustajakokous valitsi DSL:n uuden johdon

Demokraattinen Sivistysliitto piti edustajakokouksensa 15. kesäkuuta 2013 Helsingissä. Edustajakokoukseen osallistui edustajia neljästätoista jäsenjärjestöstä ja lisäksi seuraajia.

Pääsihteeri Leo Partanen esitteli edustajille liittotoimikunnan laatiman toimintaohjelman painopisteet ja DSL:n projektityöntekijä Sippo Kähmi esitteli opintokeskusten yhteistä Järjestöt lähidemokratian tukena (JÄDE) –hanketta, johon DSL osallistuu.

Projektissa laaditaan kaikille avoin lähidemokratiaa edistävä verkostoitumis- ja oppimisympäristö sekä koulutetaan yhdistys- ja järjestötoimijoita verkon ja sosiaalisen median välineiden hyödyntämiseen oman elinympäristönsä asioihin vaikuttamisessa.

DSL:n projektityöntekijä Sippo Kähmi esitteli JÄDE-hankkeen edustajakokoukselle.
DSL:n projektityöntekijä Sippo Kähmi esitteli JÄDE-hankkeen edustajakokoukselle.

Uusia henkilövalintoja

Liittovaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi edustajakokous valitsi filosofian tohtorin, dosentti Lena Huldénin Vantaalta.

Varapuheenjohtajiksi valittiin tapaturma- ja sairasvakuutusinvalidien toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen Helsingistä ja kirjailija Yosif Abu Al Fawz Keravalta.

Lisäksi liittovaltuuston jäseniksi valittiin Ilmari Ekonen, Jorma Eloranta, Aino Haavisto, Sauli Hyöppinen, Tuula Kankaanperä, Eira Kejonen, Heikki Kemppainen, Kalle Kuittinen, Olli Ikonen, Asko Julkunen, Dimitri Laine, Outi Mononen, Nowzar Nazari, Marja Petäjäniemi, Pasi Ranki, Seppo Ruotsalainen, Irmeli Saarijärvi, Jari-Pekka Tamminen, Jaakko Ujanen, Raija Siirilä, Reijo Sutinen ja Kalevi Wahrman.

Liittotoimikunnan ja samalla opintokeskuksen johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yhteiskuntatieteiden tohtori, professori Jari Heinonen Tampereelta.

Liittotoimikunnan jäseniksi valittiin Mikko Korhonen, Sippo Kähmi, Minna Mentula, Olli Savela, Helena Tuominen-Aliferenko, Arto Viitaniemi, Heikki S. Vuorinen ja Tarja Västilä.

Liittotoimikunta toimii myös DSL:n opintokeskuksen johtokuntana.

Demokraattisen sivistysliiton pääsihteerinä ja opintojohtajana jatkaa Leo Partanen Helsingistä.