DSL:n lomakkeet on uudistettu

Bannerikuvassa teksti DSL:n lomakeuudistus.

Sivuiltamme löytyvät DSL:n verkkolomakkeet ja PDF-lomaketiedostot sekä paperilomakkeet on nyt uudistettu. Lomakkeiden ulkoasua on päivitetty, vaiheita selkiytetty ja niiden täyttämisestä on pyritty tekemään entistä sujuvampaa.

Lomakeuudistuksessa muutoksen alla ovat olleet DSL:n opintotilaisuuksien ja opintokerhojen lomakkeet sekä matka- ja palkkiolaskulomake. Verkkolomakkeiden sekä PDF- ja paperilomakkeiden kysymykset ovat nyt yhtenäiset ja kaikki lomakkeet on mahdollista täyttää, allekirjoittaa, tallentaa itselle ja lähettää sähköisinä PDF-tiedostoina.

Eri lomakkeiden nimiä on yhtenäistetty ja yksinkertaistetty; esimerkiksi opintotilaisuuden varauslomake ja opintokerhon alkamisilmoitus käyttävät nyt molemmat nimeä ilmoituslomake. Lisäksi verkkolomakkeiden täyttämisen ja lähettämisen jälkeen avautuu yhteenvetosivu, jonka kautta vastauksia on vielä tarvittaessa mahdollisuus muuttaa sekä ladata tai tulostaa oma jäljenne lomakkeesta.

Palautetta uusituista lomakkeista voit lähettää DSL:n koulutus- ja tiedotussihteerille Jiri Mäntysalolle, jiri.mantysalo@desili.fi.