Tietosuojalauseke

Demokraattinen sivistysliitto ry:n tietosuojalauseke

Demokraattinen sivistysliitto ry noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) vaatimuksia. Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan, kuin se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista.

Henkilötietojen kerääminen ja suojaus

Joihinkin DSL:n omiin tapahtumiin tulee ilmoittautua, jolloin ilmoittautuneilta kerätään tietoja tapahtumaa varten, jotka voivat sisältää nimen, yhteystiedot, osoitteen ja muita tapahtuman järjestämistä varten tarvittavia tietoja. Nämä tiedot poistetaan tilaisuuden järjestämisen jälkeen.

DSL:n tapahtumien osallistujalistoista jää paperinen rekisteri, jossa listataan osallistujien nimet ja sähköpostiosoitteet. Osallistujalistojen kerääminen on rahoittajan ehtojen ja lain vaatimus.

DSL:n jäsenjärjestörekisterissä säilytetään jäsenjärjestöjen ja niiden yhteyshenkilöiden tietoja. Vanhentuneet tiedot poistetaan jäsenjärjestörekisteristä.

Opintokeskuksen opintotilaisuus- ja opintokerhotukiin liittyvissä lomakkeissa kysytään tukiprosessille tarpeellisia henkilötietoja opintotilaisuuden vastaavasta, opintokerhon vetäjästä ja opintokerhon tilintarkastajasta, sekä matka- ja palkkiolaskulomakkeissa korvausten maksamisen edellyttämiä tietoja korvausta hakevasta.

DSL:n verkkosivun kävijän IP-osoite saattaa joissain harvoissa tapauksissa tulla sivuston tietoturvajärjestelmän tallentamaksi. Näin käy käynnin päätyessä virheilmoitukseen (HTTP Status Code errors: 400, 403, 404, 405, 410 and 503). DSL ei käytä IP-osoitetietoja mihinkään tarkoitukseen.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Henkilötietoihin on pääsy vain DSL:n työntekijöillä, jotka käsittelevät henkilötietoja turvallisesti ja vastuullisesti. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Selosteet

Tarkemmat tiedot ovat kunkin henkilörekisterin tietosuojaselosteessa:

Tapahtuman osallistujalistan tietosuojaseloste
Jäsenjärjestörekisterin tietosuojaseloste
Opintokeskuksen lomakkeiden tietosuojaseloste

Tarkastusoikeus, oikeus oikaista virheellinen tieto ja oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista ja/tai tietojen poistamista rekisteristä. Kun rekisteröity ei halua hänen tietojaan enää käsiteltävän, on hänellä oikeus vaatia kaikkien tietojen poistamista.

Tietopyynnöt tulee lähettää Demokraattinen sivistysliitto ry:lle.

Yhteystiedot tietoturvaa ja rekistereitä koskevissa asioissa

Demokraattinen sivistysliitto ry, DSL:n opintokeskus
Viljatie 4 B 3. kerros
00700 Helsinki

Tietosuojavastaava: Jiri Mäntysalo
Puhelinnumero: 040 413 0997
Sähköpostiosoite: jiri.mantysalo@desili.fi

Tätä tietosuojalausuketta on muokattu viimeksi 6. helmikuuta 2024.