Seksuaalivähemmistöt ja sosialismi – näkökulmia

Max Anttilan näkökulmia sosialismin ja seksuaalivähemmistöjen suhteeseen Tampereella järjestetyltä luennolta.

Luennon ajatukset pohjautuvat Sherry Wolfin kirjaan Sexuality and Socialism – History, Politics, and Theory of LGBT Liberation, sekä Hocquenheimin teoksiin.

WordPress theme: Kippis 1.15