Persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kansanvaltaisuuden edistämistä

Osaaminen näkyviin -viikkoa vietetään 2.-8.10. DSL tuo tässä tekstissä näkyviin kaksi esimerkkiä opintokeskuksemme itse järjestämistä koulutuksista. DSL:n opintokeskuksen oman toiminnan ja koulutustarjonnan lisäksi tuotamme jäsenjärjestöjemme kanssa lukuisia opintokerhoja ja -tilaisuuksia, joissa opitaan paljon muun muassa yhteiskunnasta, työväenliikkeestä, aktivismista, kulttuurista, elämänkatsomuksista ja käsientaidoista.

Marx-opisto

Marx-opisto on DSL:n opintokeskuksen viikonloppukurssi, joka järjestetään fyysisesti kaksi kertaa vuodessa, talvella ja kesällä.

Opistossa opiskellaan marxilaista teoriaa ja käytännön toimintaa. Kurssille ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat opiskella taitoja toimia luokkatietoisessa työväenliikkeessä, eikä osallistumiseen edellytetä aikaisempia opintoja marxilaisuudesta. Marx-opisto on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset eväitä radikaaliin vasemmistolaiseen vaikuttamiseen ja haluat oppia lisää järjestötyöstä.

Marx-opistossa opimme yhteiskunnallisten ilmiöiden taustoja, kapitalismin ja imperialismin syvimpiä olemuksia sekä näistä kumpuaviin epäkohtiin puuttumista aktivismin keinoin ja maailman muuttamista systeeminmuutosta tavoitellen. Lisäksi edistämme keskustelu- ja ryhmätyötaitoja, kriittistä ajattelua sekä saamme jokainen apuja ja taustatietoja siihen, miten argumentoida yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa sekä perustella omia näkemyksiä.

Laajemmin koko yhteiskuntaa koskevaa hyötyä opistosta kertyy myös erityisesti demokratian ja kriittisen vaihtoehtoisen ajattelun edistämisen sekä omaehtoisen opiskelun ja yhteiskunnallisen tietoisuuden ja aktiivisuuden kautta.

Seuraa tiedotusta seuraavasta Marx-opiston tapaamisesta DSL:n verkkosivuilla ja some-kanavissamme.

Tieto- ja viestintätekniikka

DSL:n koulutustarjonnasta on tilattavissa erilaisille yhdistyksille ja toimintaryhmille räätälöitävää tieto- ja viestintätekniikan koulutusta. Koulutuksessa voidaan käydä läpi ja tutustua kaikkiin paketin osa-alueisiin tai vain johonkin niistä. Osa-alueita ovat: perustaitoja eri tasoille, sosiaalinen media järjestötyössä, videolla ja äänellä verkkoon sekä kotisivut kuntoon. Koulutus voidaan sopia pidettäväksi joko paikan päällä jossakin päin Suomea tai etäyhteydellä.

Yhdistykset, ryhmät ja niiden aktiivit saavat koulutuksen avulla taustatietoja, neuvoja ja tukea edistysaskelten ottamiseksi yhdistyksen tai ryhmän vaikuttamisen sekä toiminnan näkyvyyden, tavoittavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Yhteiskunnallisesti koulutus tarkoittaa asioinnissa ja työelämässä yhä oleellisempien digitaitojen kehittymistä, osaamisen laajentumista sekä yhteiskuntaa eteenpäin vievän kansalaistoiminnan vahvistumista.

Tilaa yhdistyksellesi tai ryhmällesi tieto- ja viestintätekniikan koulutusta DSL:ltä olemalla yhteydessä koulutus- ja tiedotussihteeri Jiri Mäntysaloon: jiri.mantysalo@desili.fi