Korotetun tuen hakemuslomake lisätty sivuille

DSL:n logo.

Opintotilaisuuksien korotetun tuen hakemuksen lomake on lisätty Opintokeskus-otsikon alta löytyvän Opintotilaisuudet-sivun lomakelistaan.

Tiedosto on täytettävä PDF, joka on mahdollista täyttää ja lähettää sähköisesti tai sitten tulostaa, täyttää käsin ja lähettää postitse.

Korotettua tukea myönnetään vain harkitusti sellaisista opintotilaisuuksista, jotka täyttävät tietyt edellytykset.

Ennen korotetun tuen hakemista on keskusteltava DSL:n pääsihteerin Jari Karttusen kanssa siitä, täyttääkö tilaisuus korotetun tuen edellytykset.