DSL:n toimintaa kehitetään yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa

Demokraattisen sivistysliiton kehittämisseminaari järjestettiin Tampereen Museokeskus Vapriikilla lauantaina 25. marraskuuta. Seminaari keräsi yhteen noin 40 DSL:n jäsenjärjestöjen edustajaa ja opintotoiminnan järjestäjää ympäri maata.

Seminaarin osanottajilta kerättiin näkemyksiä järjestöjen opintotoiminnan tuen kehittämiseksi ja liiton toiminnan kollektiivisuuden sekä päätöksenteon demokraattisuuden parantamiseksi. Lisäksi pohdittiin, mikä on sivistyön ja opiskelun merkitys järjestön kehittämistyössä.

Osanottajien omaa aktiivisuutta korostavalla oppimiskahvila-menetelmällä kerätyt vastaukset käsitellään tulevissa liittotoimikunnan kokouksissa. Jatkossa kehittämisseminaareista tehdään vuosittainen tapa parantaa DSL:n toimintaa jäsenjärjestöjä palvelevana sivistysliittona ja opintokeskuksena.

Itsenäinen, valtakunnallinen ja yhteiskunnallinen sivistysliitto

DSL:n pääsihteeri Jari-Pekka Tamminen esitti seminaarissa oman visionsa liiton tulevaisuudesta. Liitto nojaa 2020-luvulla kolmeen kärkeen: itsenäisyyteen, valtakunnallisuuteen ja yhteiskunnallisuuteen.

— Itsenäisyys tarkoittaa ennen kaikkea demokratiaa, jonka takeena on kaikkien jäsenjärjestöjen parempi edustavuus hallinnossa. Itsenäisyyden takeena ovat myös oma varainhankinta ja omat tavoitteet.

Valtakunnallisuus tarkoittaa Tammisen mukaan tarvetta uusille alueellisille ja paikallisille opintojärjestöille.

— Sivistysmäärärahaa on jaettava maakuntiinkin. Tämän rinnalla emme saa unohtaa sitä, että aatteemme ei pääty keinotekoiseen valtakunnanrajaan, vaan meillä on aktiivista yhteydenpitoa myös kansainvälisiin verkostoihin.

Yhteiskunnallisuus rakentuu esimerkiksi marxilaisuutta ja rauhantyötä käsittelevistä seminaareista yhtä hyvin kuin edunvalvontaa käsittelevistä koulutuksistakin. Oleellista on tavoittaa niin kaupunkien lähiöiden kuin maaseudun kylien asukkaat.

— Maahanmuuttajakoulutus on tärkeä osa yhteiskunnallisuutta kuten myös vuosittain ilmestyvä DSL:n vuosikirja, jonka ensimmäinen kappale näkee päivänvalon ennen joulua.

Julkaisutoiminnassa liitto ottaa askeleen 2020-luvulle uudella Tienhaara-verkkojulkaisulla. Verkkojulkaisuun on tarkoitus tuottaa tekstin lisäksi myös video- ja äänitallenteita.

— Nyt on vapaaehtoisen yhteistoiminnan ja yhteistyön aika. DSL muodostuu jäsenjärjestöistään, mutta yhdessä toimiessaan DSL on enemmän kuin osiensa summa.