Marxilainen maailmankatsomus 3.2 – 19.5.

Työväenluokan pääoman vastainen luokkataistelu perustuu yhtenäiseen tieteelliseen maailmankatsomukseen ja ideologiaan. Se antaa työllemme pitkän aikavälin suunnan ju oikean arvomaailman sekä auttaa meitä jäsentelemään oikein aikamme kaikkia kysymyksiä. Tässä mielessä olemme tutkineet Marxilaista maailmankatsomusta: taloustiedettä sekä dialektisen- ja historiallisen materialismin filosofiaa sunnuntai-iltaisin kahden viikon välein. Opintotilaisuudet kokoontuvat Helsingissä Hermannin kerholla os. Hämeentie 67, klo 16.00.

Helmikuussa 3.2. ja 17.2.-13 käsittelimme Risto Koivulan alustuksen pohjalta marxilaisen maailmankatsomuksen keskeistä aihetta: “Dialektisen materialismin tietoteoria ja oppi totuudesta”. “Pyhäkoulu” jatkuu edelleen sunnuntaina 3.3.-13 klo 16:00. Silloin aiheenamme on: Dialektiikan kategoriat. Kevätkaudella käsittelemme historiallista materialismia ja kokoonnumme seuraavasti: 17.3., 7.4., 21.4., 5.5. ja 19.5.13.

Opinto-aineistona käytämme valmisteltujen alustusten ohella kaikkea aiheeseen liittyvää marxilaista kirjallisuutta. Sopiva perusteos on Viktor Afanasjev: “Filosofian alkeet”. Historiallisen materialismin osalta tulemme käyttämään aineistona mm. Nevalainen-Peltonen kansantaloustieteen oppikirjaa, sen alkulukuja.

Järj. Kommunistien liitto ja DSL.

Marx ja Engels.