Loppuiko historia? – Kaatuuko kapitalismi? Keskustelua finanssikriisistä ja kapitalismin vaihtoehdoista

Suomen sosiaalifoorumissa 2011
Lauantai klo 14, luokka 33

Onko tulevaisuus sosialismin vai barbarismin? Riittääkö kohtuus- tai onnellisuustalous vai tarvitaanko perusteellinen järjestelmän muutos? Kapitalismin kriisiä käsittelevässä seminaarissa mukana mm. Antti Ronkainen Tampereen yliopistosta.

Järjestäjinä Demokraattinen sivistysliitto ja Helsingin yliopiston kommunistit.