Kapitalismin alkuvaiheet 24.11.

Työväenluokan luokkataistelu perustuu yhtenäiseen tieteelliseen maailmankatsomukseen ja ideologiaan. Se antaa työllemme pitkän aikavälin suunnan ja auttaa jäsentelemään oikein aikamme kysymyksiä. Siksi tutkimme marxilaista maailmankatsomusta sunnuntai-iltaisin kahden viikon välein. Opintotilaisuudet kokoontuvat Helsingissä Hermannin kerholla os. Hämeentie 67, klo 17.00.

Järj. Kommunistien liitto ja DSL:n opintokeskus.

“Pyhäkoulu” jatkuu sunnuntaisin: 10.11., 24.11. ja 15.12. Jatkamme historiallisen materialismin käsittelyä teemoilla: (1) Valtio ja vallankumous (2) Kapitalistisen yhteiskuntamuodostuman alkuvaiheet. (3) Sosialistisen ja kommunistisen yhteiskuntamuodostuman perusteet. Opinto-aineistoksi sopiva perusteos on Viktor Afanasjev: Filosofian alkeet. Historiallisen materialismin osalta käytämme aineistona myös NevalainenPeltonen kansantaloustieteen oppikirjaa, sen alkulukuja.