DSL:n hallinto

Demokraattisen sivistysliiton, liittotoimikunnan ja samalla opintokeskuksen johtokunnan puheenjohtajana toimii kasvatustieteen maisteri, sosiaalityöntekijä Riitta Tynjä.

DSL:n pääsihteerinä ja opintojohtajana toimii Jari Karttunen.

Liittokokouksessa 2020 valitun liittotoimikunnan kokoonpano:

Liittotoimikunta

Puheenjohtaja Riitta Tynjä, yhteystiedot

  1. varapuheenjohtaja Tarja Västilä
  2. varapuheenjohtaja Toni Kallioinen

Liittotoimikunnan muut jäsenet: Outi Mononen, Heikki Ekman, Mervi Grönfors, Sauli Hyöppinen, Riikka Kaikkonen, Bahaaldin Omar, Raija Siirilä, Arto Viitaniemi, Heli Pohjanhovi ja Kalevi Wahrman.

Liittotoimikunta toimii myös opintokeskuksen johtokuntana ja käsittelee sille kuuluvat asiat.

Työvaliokunta

Työvaliokunta käsittelee tarvittaessa liittotoimikunnan kokousten välisinä aikoina käytännön toimintaan liittyviä asioita ja valmistelee liittotoimikunnan niin päättäessä liittotoimikunnan kokouksia. Työvaliokunnan muodostavat liittotoimikunnan puheenjohtajat ja pääsihteeri/opintojohtaja.