Sivistysliitto

Demokraattinen sivistysliitto ry on vuonna 1986 perustettu vasemmistolainen sivistysjärjestö. 

DSL tukee elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti vapaata sivistystyötä ja suunnitelmallista aikuisopiskelua, jonka tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista tietoisuutta kansanvaltaisuuden edistämiseksi. Demokraattisessa sivistysliitossa nähdään, että välineitä maailman ymmärtämiseen ja työkalut muutokseen on mahdollista löytää yhdessä opiskellen. Opiskelu yhdessä muiden kanssa kartuttaa ihmisen tietoja ja taitoja toimia yhteisössä, tukee yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kohottaa yleistä sivistystasoa. 

Liitto tukee kansalaisten omaehtoista perehtymistä rauhan, humanismin, demokratian ja sosialismin aatteisiin sekä niiden perustalta saavutettuun kulttuurin, tieteen, taiteen ja yhteiskunnan kehitykseen. 

DSL on Opintokeskukset ry:n jäsen ja ylläpitää omaa opintokeskusta.  

DSL on jäsenenä eurooppalaisen marxilaisen ja kriittisen yhteiskuntatutkimuksen transform! europe -verkostossa, Työväenperinne – Arbetartradition ry:ssä, jonka tarkoituksena on työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen ja siitä tiedottaminen, sekä antirasistisessa Rasmus ry -verkostossa