Tietopaketti terveydenhuollon maksukatosta, maksuista ja lääkekorvauksista vuonna 2021

Koonnut DSL:n varapuheenjohtaja Tarja Västilä.

Terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Maksukatto on nyt 683 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat kunnan järjestämisvastuulle.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • hammashoidosta
 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
 • sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua)
 • tulosidonnaisista palveluista
 • palvelusetelin omavastuista
 • kuljetuspalvelujen omavastuista
 • täysin yksityisistä palveluista, joiden järjestämisestä kunta ei vastaa.

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai työtapaturmavakuutuksen perusteella.

Maksukaton täytyttyä

 • asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai laitospalvelusta peritään ns. ylläpitomaksuna enintään 22,50 euroa hoitopäivältä (2020-2021).

Laskulla on oltava tieto siitä, kerryttääkö asiakasmaksu maksukattoa. 

Asiakasmaksulain muutoksessa päätettiin, että maksukattoon lasketaan jatkossa aiempaa enemmän mukaan maksuja (kuten suun terveydenhuollon tutkimus- ja hoitomaksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalan maksut sekä toimeentulotuen maksamat maksut) Nämä maksukattoa koskevat muutokset tulevat voimaan vasta 1.1.2022, koska maksukatto on sidottu kalenterivuoteen.

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy?

 • Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja ylittymistä.
 • Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin.
 • Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, ja ne on esitettävä tarvittaessa.
 • Kun maksukatto on ylittynyt, kunta tai kuntayhtymä antaa asiakkaalle todistuksen maksukaton täyttymisestä.

Jos asiakas on kalenterivuoden aikana maksanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 683 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tulee tehdä kunnalle maksukaton rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana.

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 579,78 euroa vuonna 2021.

Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea jälkeenpäin puolen vuoden ajan.

Terveydenhuollon maksut 2021

Terveyskeskus (yli 18 v)

Lääkärin vastaanotto 20,60 / kerta, max 3 x tai vuosimaksu 41,20

Hoitajakäynnit maksuttomia

Päivystyskäynti 28,30 / kerta

arkisin klo 20-08, la-, su-maksu voidaan periä vuosimaksun maksaneilta tai kertamaksut maksaneelta

Sarjahoito- ja terapiamaksut 11,40 / hoitokerta

max. 45 käynnistä

Suun terveydenhuolto käynti- ja toimenpidemaksuja

Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt hoito max. 50,80 (ei voi periä, jos hyvä syy)

Lääkärintodistus

• ajokortti max. 61,00
• muut lääkärintodistukset max. 50,80
• liittyy hoitoon tai kuntoutukseen tai lääkekorvaukseen, maksuton

Sairaalat

Poliklinikkamaksu 41,20

Sarjahoito 11,40

Päiväkirurginen toimenpide 135,10

Sairaanlan hoitopäivämaksu 48,90

– maksukaton täyttyminen 22,50

Psykiatrinen sairaala 22,50

Päivä- tai yöhoito 22,50

Kuntoutushoito laitoksessa 16,90

Laitoshoito, tehostettu palveluasuminen

Lyhytaikainen laitoshoito 48,90

– maksukaton täyttyminen 22,50

Psykiatrinen laitoshoito 22,50

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen

kk-maksu enintään 85 % nettotulosta

suurempitulonen puoliso 42,5 %

käyttövaraksi 164 € / kk

Laakekorvaukset-2021